zpět ruské systémy země-vzduch

Ruské systémy země-vzduch

NAVIGACE

Protilietadlový raketový systém
9K37M BUK (SA-11 Gadfly)

připravil Michal Pertzian

Protilietadlový raketový systém stredného dosahu 9K37 Buk (exportné označenie Gang) je určený k ochrane dôležitých priemyselných, administratívnych alebo vojenských objektov pred strategickými a viacúčelovými lietadlami, raketami s plochou dráhou letu, vrtuľníkmi a inými aerodynamickými cieľmi letiacimi na stredných a malých výškach v podmienkach intenzívneho aktívneho rušenia. Je schopný pôsobiť aj proti balistickým raketám typu LANCE, proti raketám typu HARM a iným zbraniam s vysokou presnosťou, odpaľovanými zo vzduchu alebo zo zeme.

Zloženie základnej palebnej jednotky (batérie) systému 9K37M Buk:

Samohybné veliteľské stanovište 9S470

Veliteľské stanovište, označené 9S470 (9S470M1), zabezpečuje príjem informácií od prehľadového rádiolokátora 9S18 (9S18M1), odpaľovacieho zariadenia 9A310 a nadriadeného veliteľského stanovišťa, prenos a zobrazenie dát potrebných pre bojovú činnosť systému, utajený prenos povelov na jednotlivé prvky bojovej zostavy, riadenie paľby, sledovanie dráh, prideľovanie dráh a prideľovanie cieľov odpaľovacím zariadeniam.
Prvá verzia veliteľského stanovišťa, označovaná 9S470, bola schopná spracovať informácie o 45 cieľoch na výškach do 20 km a súradnice cieľov pre odpaľovacie zariadenia 9A310 vydával s presnosťou 1o v azimute a polohovom uhle, v diaľke presnosť nepresahovala 700 metrov.
Modernizovaná verzia veliteľského stanovišťa, označovaná 9S470M1, je schopná súčasne spracovávať informácie o cieľoch od vlastného prehľadového rádiolokátora aj o šiestich cieľoch spracovaných nadriadeným veliteľským stanovišťom (tankovej, motostreleckej divízie, alebo veliteľské stanovište PVO armády). Zároveň umožňuje komplexný výcvik obslúh, prvkov bojovej zostavy kompletu.Veliteľské stanovište 9S470M1 je umiestnené na podvozku GM-569 a má hmotnosť 28 ton. Dĺžka veliteľského stanovišťa je 8,37 m, šírka je 3,25 m a výška 2,975 m.

Samohybný prehľadový rádiolokátor 9S18 Kupol, 9S18M1 KupolM1

Trojdimenzionálny prehľadový rádiolokátor 9S18 (kódové označenie NATO "TUBE ARM") je určený k zisteniu a rozpoznaniu vzdušných cieľov a k výdaju informácií o vzdušnej situácii na veliteľské stanovište 9S470. Pracuje v centimetrovom pásme a je schopný zistiť ciele na diaľke 110-120 km (pre ciele letiace na výške 30 metrov sa udáva dosah 45 km.). Rádiolokátor pracuje v dvoch režimoch prehľadu, celokruhovom alebo sektorovom a rozsah prehľadu v polohovom uhle je 30o alebo 40o. Lúč je vo vertikálnej rovine vychyľovaný elektronicky.
Doba prehľadu, závislá od sektoru prehľadu a od intenzity rušenia, je 4,5 až 18 sekúnd pri celokruhovom prehľade a 2,5 až 4,5 sekúnd pri prehľade v sektore 30o.
Rádiolokačná informácia je na veliteľské stanovište 9S470 prenášaná telekódovým spojením. Rozlišovacia schopnosť v diaľke je 400 metrov, v azimute a v polohovom uhle 3o-4,5o. Chyba merania súradníc v diaľke je 130 metrov, v azimute a polohovom uhle neprevyšuje 20 uhlových minút. Ako ochrany proti úmyselnému rušeniu, v závislosti od druhu rušenia, rádiolokátor používa preladenie od impulzu k impulzu, zmenu opakovacej frekvencie, selekciu pohyblivých cieľov, autokompenzátor a zmenu polarizácie. Stredný výkon vysielača je 3,5 kW, šumové číslo prijímača je nižšie ako 8. Doba rozvinutia z pochodovej polohy do bojového postavenia neprevyšuje 5 minút, doba prechodu z pohotovostného režimu do pracovného je 20 sekúnd. Hmotnosť rádiolokátora 9S18 umiestneného na podvozku SU-100P je 28,5 T.

V procese modernizácie stávajúceho protilietadlového raketového systému 9K37M Buk za účelom zlepšenia bojových možností jednotlivých prvkov bojovej zostavy a zvýšenia odolnosti proti rušeniu rádiolokačných prostriedkov bola v roku 1982 do zostavy systému Buk zavedená modernizovaná verzia prehľadového rádiolokátora označená 9S18M1 (kódové označenie NATO "SNOW DRIFT"). Modernizovaný rádiolokátor bol umiestnený na podvozok typu GM-569, tak ako veliteľské stanovište, odpaľovacie zariadenie a nabíjací prepravník. Parabolická anténa bola nahradená plochou fázovanou anténnou radou, na rozpoznávanie príslušnosti vzdušných objektov (IFF) je určená horná, menšia anténa. Doba rozvinutia z pochodovej polohy do bojového postavenia neprevyšuje 5 minút. Dĺžka prehľadového rádiolokátora 9S18M1 je 9,59 m, šírka 3,25 m, výška v pochodovej polohe 3,25 m (v pracovnej polohe 8,25 m). Hmotnosť vozidla je 35 T.

Prehľadový rádiolokátor 9S18, 9S18M1
9S18 Kupol 9S18 M1 Kupol M1

Samohybné odpaľovacie zariadenie 9A310

Odpaľovacie zariadenie , označené 9A310M, je určené k príjmu telekódovaných povelov z veliteľského stanovišťa 9S470 (9S470M1), k predštartovej príprave protilietadlových riadených rakiet 9M38, k výdaju povelov na odpálenie týchto rakiet, k samotnému odpáleniu a k navedeniu rakiet na cieľ. Zároveň umožňuje výdaj telekódových povelov na samohybné nabíjacie/odpaľovacie vozidlo 9A39M1. Nadstavba, na ktorej je umiestnené odpaľovacie zariadenie pre štyri protilietadlové rakety a navádzací rádiolokátor, je otočná v námere 360o.
Monopulzný navádzací rádiolokátor, v kóde NATO označovaný FLAP LID, pracuje v centimetrovom pásme, anténa je chránená dielektrickým radomom. Dosah na ciele letiace na výške 3000 metrov je 85 kilometrov, proti lietadlám letiacim na výške 100 metrov je dosah 35 km. Dosah na nízkoletiace ciele (30 metrov) je 20 kilometrov a na vrtuľníky vo vise je dosah 8-10 km. V prípade silného aktívneho rušenia a za dobrej optickej viditeľnosti je možné protilietadlové rakety navádzať optickým kanálom, vedľa optického systému navedenia je umiestnená anténa rozpoznávacieho systému (IFF). Doba prechodu z pochodovej polohy do pracovnej neprevyšuje 5 minút, doba prechodu z pohotovostného režimu do pracovného neprevyšuje 20 sekúnd. Nabitie štyrmi raketami z nabíjacieho/odpaľovacieho prepravníku trvá 12 minút, nabitie z transportného vozidla trvá 16 minút. Odpaľovacie zariadenie s navádzacím rádiolokátorom je umiestnené na na podvozku GM-569. Dĺžka odpaľovacieho zariadenia 9A310 je 9,3 metra, výška v pochodovej polohe je 3,25 m a šírka je 3,8 m. V pracovnej polohe, kedy je odpaľovacia rampa vztýčená, je výška vozidla 9,03 m, pri natočenej odpaľovacej rampe je maximálna šírka 7,72 m. Maximálna hmotnosť vozidla so štyrmi raketami nepresahuje 32,4 T.


Odpaľovacie zariadenie 9A310

Samohybné nabíjacie/odpaľovacie zariadenie 9A39M1

Odpaľovacie/nabíjacie zariadenie 9A39M1 je určené k transportu, nabitiu i k samotnému odpáleniu protilietadlových rakiet. Na odpaľovacom/nabíjacom zariadení sa nachádzajú štyri odpaľovacie lyžiny, štyri lyžiny určené pre transport rakiet a nakladacie žeriavové rameno. Týmto ramenom sa rakety prenášajú z transportného vozidla na odpaľovacie zariadenie 9A310 alebo na odpaľovacie/nabíjacie zariadenie alebo naopak. Nabitie odpaľovacieho/nabíjacieho zariadenia ôsmimi raketami z transportného vozidla trvá 26 minút. Odpaľovacie zariadenie nie je vybavené navádzacím rádiolokátorom, pre odpálenie rakiet je potrebné prepojiť nabíjacie zariadenie s odpaľovacím zariadením 9A310. Odpaľovacie/nabíjacie zariadenie je vybavené číslicovým počítačom, navigačnými prístrojmi, zariadením orientácie a topografickej prípravy, elektickým agregátom a telekódovými prostriedkami spojenia. Odpaľovacie/nabíjacie vozidlo je dlhé 9,96 m, vysoké 3,31 m. Šírka vozidla v tranportnej polohe je 3,8m, pri otočenej nadstavbe o 90o je šírka 7,72m. Obsluhu tvoria tri osoby, hmotnosť naloženého vozidla neprevyšuje 35,5T.


Odpaľovacie/nabíjacie zariadenie 9A39

Protilietadlová riadená raketa 9M38

Protilietadlová riadená raketa 9M38 je jednostupňová strela s dvojrežimovým motorom na tuhé palivo a s poloaktívnym rádiolokačným samonavedením. Je určená k zničeniu cieľa bojovou časťou. Okamih odpálenia nálože určuje približovací rádiolokačný zapaľovač.
V prednej časti sú umiestnené: samonavádzacia hlavica 9E50, autopilot, napájací zdroj a bojová časť, v zadnej časti je motor, spaľovacia komora, systém riadenia s kormidlami. Raketa 9M38 je schopná ničiť ciele na výškach od 25 metrov do 18-20 km a na diaľkach od 3,5 metra do 25-32 km. Rýchlosť rakety je 1000 m/s. Hmotnosť rakety je 685 kg, bojová časť váži 70 kg. Ničivý účinok trieštivo-trhavej fragmentovanej nálože je 17 metrov. Dĺžka rakety je 5,5 m, priemer 400 mm a rozpätie kormidiel 860 mm. Predná časť má menší priemer (330 mm), čo vychádza z konštrukčnej podobnosti systému samonavedenia a riadenia rakety s protilietadlovou raketou 3M9 staršieho protilietadlového komletu 2K12 Kub (SA-6 Gainful). Raketa sa k vojskám dodáva v transportnom kontajneri 9Ja226, raketa v tomto kontajneri vydrží bez akejkoľvek údržby 10 rokov.

Technické prostriedky systému 9K37 Buk

Technické prostriedky systému:

Vozidlo technickej pomoci 9V881M1

Kompletné náradie, náhradné diely a prístroje určené na udržbu vozidiel 9S470M1, 9A310M1 a 9A39M1 je umiestnené v nadstavbe K2.4320 na podvozku ťažkého nákladného automobilu URAL-43203-1012. Na prechod z pochodovej polohy do pracovnej a naopak je potrebných 30 minút. Hmotnosť kommpletu 9V881M1 s palivom je 12000 kg.

Dielenské vozidlo ATG-M1

Na údržbu pásových podvozkov je určené dielenské vozidlo ATG-M1 umiestnené na podvozku terénneho nákladného automobilu ZIL-131 a s nadstavbou označovanou KM-131. Prechod z pochodovej polohy do pracovnej trvá 5 minút, dojazd s plnými palivovými nádržami je 500 km.

Kontrolno - skúšobná stanica 9V95M1

Pojazdná dielňa určená na údržbu protilietadlových rakiet 9M38M1 je umiestnená na podvozku terénneho nákladného automobilu ZIL-131 s nadstavbou K-5 a na jednoosom prívese ILPZ-738. Čas potrebný na prechod z pochodovej do pracovnej plohy trvá v lete 1 hodinu, v zime 3 hod. Kontrola jednej rakety trvá 15 minút. Prechod z pochodovej polohy do pracovnej trvá 25 minút. Hmotnosť stanice 9V95M1 je 13000 kg.

Stanice údržby a opráv 9V883M1 (MRTO-1), 9V884M1 (MRTO-2), 9V894M1 (MRTO-3)

Stanice údržby a opráv MRTO-1, MRTO-2 a MRTO-3 sú umiestnené na podvozku ťažkého terénneho nákladného automobilu URAL-43203-1012 s nadstavbou označovanou K2.4320. Čas potrebný na prechod z pochodovej polohy do pracovnej je 15 minút. Hmotnosť jedného vozidla je približne 13450 kg.
Jednotlivé pojazdné dielne sú určené k vykonaniu drobných opráv elektrického a hydraulického systému jednotlivých vozidiel bojovej zostavy, automatizovaných systémov odpaľovacieho a nabíjacieho/odpaľovacieho zariadenia a prehľadového a navádzacieho rádiolokátora.

Transportné vozidlo 9T229

Vozidlo 9T229 je určené na transport šiestich rakiet 9M38 v transportnom kontajneri alebo ôsmich rakiet bez kontajnera. Umiestnené je na podvozku terénneho nákladného automobilu KRAZ-255B. Na prekladanie rakiet je určený žeriav 9T318. Hmotnosť vozidla 9T229 s ôsmimi raketami a plnými palivovými nádržami je 19465 kg.

Pramene:
Military Technology, 9/1993
www.pvo.guns.ru

 


Copyright © All Rights Reserved