zpět ruské systémy země-vzduch

Ruské systémy země-vzduch

NAVIGACE

Protilietadlový raketový komplet S-300P
(S-300PMU, S-300PMU1, S-300PMU2, FAVORIT)

připravil Michal Pertzian


Stručný popis známych verzií

Vývoj kvalitatívne nového protilietadlového raketového systému, dnes známeho pod označením S-300P, sa začal v polovici šesťdesiatych rokov. V roku 1965 vyšiel štátny výnos, ktorý zadal konštrukčnej kancelárii KB-1 úlohu vývoja nového protilietadlového raketového systému. Prace sa začali pod vedením generálneho konštruktéra akademika A. A. Raspletina. Po jeho smrti sa vo vývoji pokračuje pod vedením jeho nástupcu akademika B. V. Bunkina, ktorý s kolektívom NPO "Almaz" zakončuje prvú etapu prác začiatkom 80-tych rokov.

S-300PT

Prvá verzia protilietadlového raketového systému S-300PT (T-transportiruemyj, ťahaný), v kóde NATO SA-10a Grumble, bola riešená ako mobilná-polostacionárna. Jednotlivé prvky bojovej zostavy boli umiestnené na návesoch alebo na prívesoch. Boli síce mobilné, ale obsluha potrebovala dostatok času na prípravu systému k činnosti po príchode na nové bojové postavenie a na jeho opustenie. Ako ťahače boli použité automobily Ural-357, KrAZ-255 (neskôr KrAZ-260).
Systém používal rakety 5V55 v rôznych modifikáciách. Modifikácie 5V55K a 5V55KD používali rádiopovelové navádzanie na cieľ, verzia 5V55R používala navedenie "cez raketu" (track-via-missile). Účinný dolet rakety 5V55K bol 47 km, u rakety 5V55R bol predĺžený na 75 km.Protilietadlový raketový systém S-300PT bol do výzbroje vojsk protivzdušnej obrany štátu ZSSR prijatý v roku 1978.Výroba PLRK S-300PT pokračovala do začiatku 80-tych rokov, v polovici osemdesiatych rokov prešiel systém radom modernizácií a dostal označenie S-300PT1


S-300PS (S-300PMU)

Pri modernizácii systému bola hlavná pozornosť zameraná na zvýšenie mobilnosti všetkých prvkov bojovej zostavy. Vznikla varianta označovaná ako S-300PS (S-samohybná), alebo pre export S-300PMU. Všetky prvky bojovej zostavy boli umiestnené na ťažké nákladné vozidlá MAZ-543M 8x8 s vysokou priechodnosťou. Niektoré ruské zdroje uvádzajú, že má priechodnosť porovnateľnú s tankovou technikou. Nový systém mal rekordne krátky čas rozvinovania - 5 minút. Pôvodné odpaľovacie zariadenia umiestnené na návesoch boli nahradené samohybnými odpaľovacími zariadeniami označovanými 5P85DU a 5P85SU. Systém je vyzbrojený protilietadlovými riadenými strelami 5V55K alebo 5V55R. Dolet rakety 5V55R bol zvýšený na 90 km. Varianta S-300PMU s raketami 5V55K sa nachádza aj vo výzbroji Armády SR. Do výzbroje vojsk protivzdušnej obrany štátu ZSSR bol systém S-300PS prijatý v roku 1982.

S-300PM (S-300PMU1)

Ďalšia modernizovaná verzia je označovaná S-300PM (M-modernizovaná), pre export označovaná S-300PMU1.Hlavné zmeny spočívajú v rozšírení priestoru účinnej pôsobnosti proti aerodynamickým cieľom, rozšírení rozsahu rýchlostí postreľovaných cieľov, zlepšení možností sytému pri bojovej činnosti v autonómnom režime, inštalácii nového výkonnejšieho počítača a vyspelejšieho softvéru. Novinkou v bojovej zostave systému sú odpaľovacie zariadenia označované ako 5P85SE a 5P85TE. Táto varianta je vyzbrojená len modernejšími raketami 48N6, ktorých dolet bol v pribehu modernizácií zväčšený až na 150 km.Táto raketa môže postreľovať ciele letiace rýchlosťou až 6450 km/hod Práce na vývoji tejto verzie boli zahájené v roku 1985, do výzbroje bol systém S-300PM zavedený v roku 1993.

S-300PMU2

Varianta označovaná S-300PMU2 Favorit v sebe zahŕňa nové prvky bojovej zostavy, ako napríklad veliteľské stanovište 83M6E2 (zložené z prehľadového rádiolokátora 64N6E a z kabíny bojového velenia 54K6E2). Ďalším doplnkom systému je prehľadový rádiolokátor 96N6E. Systém používa modernizovanú riadenú raketu 48N6E2 s doletom až 200 km. Konštrukčné práce sa začali v roku 1993, zavedenie do výzbroje je limitované finančnými možnosťami odoberateľa.
V priebehu modernizácie systému S-300P sa kroky konštruktérov vybrali smerom ku zväčšovaniu schopností systému pôsobiť proti balistickým raketám a zväčšeniu doletu na aerodynamické ciele. Výsledkom bolo zavedenie kvalitívne nových rakiet do výzbroje systému. Použitie nových rakiet 9M96 v protilietadlovom raketovom systéme S-300PMU2 posunulo možnosti systému S-300PMU2 do oblasti protiraketového systému. V súčasnosti sa označenie tohoto nového systému v rôznych zdrojoch líši. Niektoré ho označujú S-400 Triumf, niektoré S-300PMU3

Určenie a zloženie protilietadlového raketového systému S-300P

Mobilný viackanálový protilietadlový raketový systém S-300P vo všetkých variantách je určený na obranu dôležitých objektov štátu pred hromadným útokom súčasných aj perspektívnych prostriedkov vzdušného napadnutia v podmienkach aktívneho a pasívneho rušenia. Medzi tieto prostriedky zahŕňame lietadlá strategického aj taktického letectva, strategické strely s plochou dráhou letu, letecké riadené strely, taktické a operačne-taktické balistické riadené strely v celom rozsahu ich bojových možností.

Zloženie PL systému S-300P

Rádiolokátor RPN (30N6E)


Rádiolokátor RPN (Radiolokator Podsveta i Navedenia = ožarovací a navádzací rádiolokátor) sa skladá z kabíny rádiolokátoru (kontajner F1) a kabíny riadenia (kontajner F2) a pracuje vo viacerých režimoch prehľadu priestoru:
-na zisťovanie nízkoletiacich cieľov
-na zisťovanie cieľov v stredných výškach
-na zisťovanie vysokoletiacich cieľov
Úlohou tohoto prostriedku je zabezpečenie zachytenia a sledovania cieľov, ich identifikácia, výber odpaľovacieho zariadenia a vlastné navedenie protilietadlových rakiet. V decentralizovanom spôsobe vedenia bojovej činnosti zabezpečuje aj vlastné prehľadávanie vzdušného priestoru. Prístrojová kabína je umiestnená v zadnej časti vozidla a zabezpečuje príjem povelov, nasmerovanie streleckého rádiolokátora do požadovaného azimutu, spracovávanie a vyhodnotenie údajov o pohybe cieľa, výber odpaľovacieho zariadenia a vydanie povelu ku štartu. Anténna kabína RPN je otočne pripevnená v strednej časti vozidla. Novinkou verzie PMU1 je špeciálny režim na zisťovanie balistických cieľov. Objavenie a zachytenie cieľa sa uskutočuje automaticky. Pri vedení bojovej činnosti v silnom rádioelektronickom rušení je možné použiť ručný režim. Rádiolokátor RPN podľa súradníc a parametrov pohybu sledovaných cieľov automaticky určuje prioritu ich postreľovania a vypočítava okamih odpálenia riadených striel. Povolenie na odpálenie dáva veliteľ komplexu. RPN zachytáva a sleduje odpálené strely a ožaruje cieľ, aby umožnil činnosť navádzacích hlavíc a ich rádiových zapaľovačov. Komplex môže súčasne postreľovať až šesť cieľov. Na každý z nich je navádzaná jedna strela alebo salva dvoch striel. Pri streľbe salvou je prvá strela odpálená ručne a druhá automaticky.
Pre možnosť zvýšenia dosahu na nízkoletiace ciele alebo z dôvodov činnosti v členitom teréne môže byť stanica RPN zdvihnutá na vysokozdvižný stožiar označovaný 40V6 (40V6M).

Rádiolokátor celokruhového prehľadu ST-68UM (36Ž6)


Vývoj a zavedenie prehľadového rádiolokátora ST-68 bol podmienený požiadavkou včasného zistenia nízkoletiacich cieľov, teda aj riadených striel s plochou dráhou letu. Konštrukčne je riešený na novej súčiastkovej základni, pri jeho vývoji boli použité najmodernejšie poznatky z teórie spracovania rádiolokačných signálov.
ST-68UM je trojdimenzionálny rádiolokátor s mechanickým otáčaním antény v horizontálnej rovine a s elektronicky vychyľovaným lúčom vo vertikálnej rovine. Má štyri základné kanály vysielania a príjmu, kanál potlačenia signálov z bočných lalokov smerovej charakteristiky antény a je vybavený dopytovačom "vlastný-cudzí". Rádiolokátor ST-68UM pracuje s pravou koherenciou, takže sa znížila pravdepodobnosť straty cieľa kvôli tzv. slepým rýchlostiam. Prístoj je charakteristický vysokou odolnosťou proti rušeniu.
Pre zvýšenie dosahu na nízkoletiace ciele sa môže anténa rádiolokátora umiestniť na vysokozdvižný stožiar, vysokozdvižný stožiar nesie služobné označenie 40V6 (40V6M).

Rádiolokátor vyhľadávania nízkoletiacich cieľov NVO


Vývoj a zavedenie stanice NVO (NizkoVysotnyj Obnaružitel=zisťovač nízkoletiacich cieľov) bol podmienený požiadavkou včasného zistenia nízkoletiacich cieľov, teda aj riadených striel s plochou dráhou letu. Z tohoto dôvodu je stanica umiestnená na vysokozdvižnom stožiari a vykonáva celokruhové snímanie priestoru mechanickým otáčaním. Vysokozdvižný stožiar nesie služobné označenie 40V6 (40V6M). Rádiolokátor je označovaný ako 5N66M, pre export je označovaný 76N6. Rádiolokátor NVO sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti rušeniu.


Video vo formáte DivX5.0 (724 kB)

Odpaľovacie zariadenie 5P85SU, 5P85DU

Hlavné odpaľovacie zariadenie, označované 5P85SU, je určené k transportu a vlastnému vypusteniu protilietadlovaj riadenej rakety. Je vybavené hydraulicky zdvíhaným rámom, v ktorom môžu byť prichytené štyri, hermeticky uzatvorené kontajnéry s protilietadlovými raketami. V palebnom postavení sú kontajnéry vztýčené do zvislej polohy a spustené na zem z dôvodu stabilizácie. Elektronická aparatúra , ktorou je odpaľovacie zariadenie vybavené, zabezpečuje príjem povelov, predštartovú prípravu rakety a vlastný štart a je umiestnená v kontajneri za kabínou vodiča. K tomuto odpaľovaciemu kontajnéru je možné pripojiť 1 až 2 pomocné odpaľovacie zariadenia, čím sa zvyšuje počet pohotovostných rakiet.
Doplnkové odpaľovacie zariadenie 5P85DU plni úlohu prepravy kontajnerov s raketami a v prípade prepojenia s hlavným odpaľovacím zariadením môže rakety aj odpaľovať. Oproti hlavnému odpaľovaciemu zariadeniu nie je vybavené prístrojovým kontajnerom.

Odpaľovacie zariadenie 5P85SE, 5P85TE

Do zostavy modernizovaného protilietadlového systému S-300PM (S-300PMU1) boli začlenené nové prvky bojovej zostavy, a to nové odpaľovacie zariadenia 5P85SE a 5P85TE. Samohybné odpaľovacie zariadenie 5P85SE je namontované na podvozku ťažkého štvornápravového nákladnéhoautomobilu s vysokou priechodnosťou MAZ-543M.
Odpaľovacie zariadenie 5P85SE je odvodené od odpaľovacieho zariadenia z varianty S-300PS, ale za kabínou vodiča sa nenachádza prístrojový kontajnér. Odpaľovacie zariadenia sú schopné činnosti len po prepojení s hlavným odpaľovacím zariadením. Odpaľovacie zariadenie je určené k uskladneniu, transportu, automatickú prípravu pred odpálením a vlastnému vypusteniu protilietadlových riadených striel na základe povelov z RPN. Je vybavené hydraulicky zdvíhaným rámom v ktorom môžu byť umiestnené 4 samostatné, hermeticky uzatvorené kontajnery s PLRS. Ďalšou súčasťou odpaľovacieho zariadenia sú elektromechanické zariadenia, aparatúra na prípravu strely pred odpálením a na odpálenie a nezávislé napájacie agregáty. V palebnom postavení sú kontajnery vztýčené do zvislej polohy.Odpaľovacie zariadenie 5P85TE je umiestnené na návese a je ťahané sedlovým automobilovým ťahačom KrAz-260.
Odpaľovacie zariadenie je určené k uskladneniu, transportu, automatickú prípravu pred odpálením a vlastnému vypusteniu protilietadlových riadených striel na základe povelov z RPN. Je vybavené hydraulicky zdvíhaným rámom v ktorom môžu byť umiestnené 4 samostatné, hermeticky uzatvorené kontajnery s PLRS. Ďalšou súčasťou odpaľovacieho zariadenia sú elektromechanické zariadenia, aparatúra na prípravu strely pred odpálením a na odpálenie a nezávislé napájacie agregáty. V palebnom postavení sú kontajnery vztýčené do zvislej polohy.

Prehľadový rádiolokátor 64N6E

Na zvýšenie efektívnosti systému je potenciálnym zákazníkom ponúkaný automatizovaný systém velenia 83M6E, ktorý je ponúkaný ako súčasť kompletu S-300PMU2. Skladá sa z veliteľského stanovišťa 54K6E a prehľadového rádiolokátora 64N6E.
Rádiolokátor 64N6E je určený k zisťovaniu cieľov, určeniu ich súradníc a k ich identifikácii. Je namontovaný na automobilový náves ťahaný sedlovým automobilom MAZ-543A. Je vysoko mobilný aj v teréne a čas rozvinutia (zvinutia) je 5 minút bez prípravy postavenia. Trojdimenzionálny rádiolokátor 64N6E pracujúci v centimetrovom vlnovom pásme zisťuje a sleduje ciele a meria ich súradnice (azimut, diaľka, výška) aj v podmienkach silných odrazov od pozemných predmetov, oblačnosti a iného pasívneho rušenia (dipólové odrážače) a aktívneho rádioelektronického rušenia. Jeho diaľkový dosah je 300 km, najväčšia rýchlosť sledovaných cieľov je 10000 km/hod. Rádiolokátor 64N6E obsahuje aj rozpoznávacie zariadenie "vlastný - cudzí".

Veliteľské stanovište 54K6E2 je namontované na podvozku ťažkého štvornápravového nákladného automobilu s vysokou priechodnosťou MAZ-543M. Je vysoko mobilný aj v teréne a čas rozvinutia (zvinutia) je 5 minút bez prípravy postavenia.
V kontajneri veliteľského stanovišťa 54K6E2 je umiestnený viacprocesorový počítačový komplex, pracovné miesta operátorov, zariadenie na záznam bojovej činnosti, spojovacie zariadenie na spojenie s nadriadeným VS, s podriadenými jednotkami, so súčinnostnými jednotkamia s rádiolokačnými stanicami. Veliteľské stanovište 54K6E2 v automatickom pracovnom režime riadi zisťovanie, prideľovanie a sledovanie až 100 cieľov zachytených rádiolokátorom 64N6E, prenos informácií o parametroch pohybu sledovaných cieľov na nadriadené, riadené a susedné automatizované systémy velenia. Veliteľské stanovište 54K6E2 rieši aj identifikáciu cieľov (príslušnosť "vlastný - cudzí"), výber a prideľovanie cieľov na ničenie a prenos ich súradníc riadeným systémom, zabezpečenie súčinnosti riadených systémov v podmienkach rádioelektronického rušenia.

Prehľadový rádiolokátor 96N6E

Rádiolokátor 96N6E je určený na zisťovanie, identifikáciu, klasifikovanie a sledovanie vzdušných cieľov a odovzdávanie rádiolokačnej informácie užívateľovi (užívateľom) káblovým alebo rádiovým kanálom. Má nahradiť rádiolokátory ST-68U, ST-68UM a rádiolokátory 76N6 jediným univerzálnym prístrojom. Je ponúkaný ako súčasť protilietadlového systému S-300 PMU2 "FAVORIT". V zostave tohoto systému by mal plniť úlohu prehľadového rádiolokátora, rádiolokátora na zisťovanie nízkoletiacich cieľov a veliteľského stanovišťa.
Anténna sústava aj kontajner s aparatúrou a pracovisko operátora sú namontované na automobilovom podvozku typu MAZ-7930. Anténnu sústavu je možné umiestniť na vežovú konštrukciu 40V6M (40V6MD).
Rádiolokátor pracuje v centimetrovom vlnovom pásme. Maximálny diaľkový dosah je 300 km. Rozsah sledovania v azimute je celokruhový, v polohovom uhle od -3o do +70o. Rýchlosť sledovaných cieľov je v rozsahu 30-2750 m/s. Potlačenie odrazov od pozemných predmetov je do úrovne 70dB. Rádiolokátor automaticky sleduje 100 cieľov, čas prechodu z pochodovej polohy do pracovnej je menej ako 15 minút.

Nové verzie rakiet pre systém S-300PMU

Rusko ponúka k vývozu dve úplne nové verzie protilietadlových riadených striel systému S-300PMU, vyvinuté firmou Fakel Machine Building Design Bureau, ktoré boli prvýkrát predstavené verejnosti na výstave DEFENDORY 98 v Grécku.
Obidve nové verzie strely sú vđaka využitiu moderných technológií, mikroelektroniky a výkonného hnacieho motoru menšie a ľahšie, ale podstatne výkonnejšie, ako PLRS predchádzajúceho prevedenia. Tieto opatrenia dovolili štvornásobne zvýšiť počet PLRS, používaných v systéme S-300PMU. Miesto štyroch pôvodných PLRS typu 48N6E2 môže byť jedno odpaľovacie zariadenie systému S-300PMU2 vyzbrojené až 16 PLRS nového prevedenia.
Maximálny dosah strely verzie 9M96E je 40 km, zatiaľ čo strely verzie 9M96E2 až 120 km. Najväčšou prednosťou obidvoch verzií strely je široká univerzálnosť, dovoľujúca ničiť lietadlá, vrtuľníky, taktické balistické rakety a đalšie ciele, letiace vo výškach od 5 do 27 km. Strely používajú v počiatočnej fáze letu inerciálnu navigačnú sústavu, v strednej fáze letu rádiopovelovú sústavu s využitím korekčných dát, získaných pozemným navádzacím rádiolokátorom a v konečnej fáze aktívnu rádiolokačnú sústavu. Obidve verzie strely sú vybavené bojovou časťou o hmotnosti 24 kg, avšak v porovnaní s predchádzajúcou verziou s 2,5 krát vëtším ničivým účinkom.
Bojová časť s postupným viacbodovým programovateľným smerovým účinkom je aktivovaná nekontaktným približovacím zapaľovačom v tesnej blízkosti cieľa, čo značne zvyšuje pravdepodobnosť zničenia cieľa jednou strelou.

Porovnanie hlavných parametrov rakiet systému S-300P (zdroj:www.pvo.ru)
Verzia strely/ parameter 5V55K 5V55R 48N6 48N6E2 9M96E 9M96E2
Maximálny diaľkový dosah (km) 47 75-90 150 200 40 120
Minimálny diaľkový dosah (km) 5 5 3-5 1 1 1
Maximálny výškový dosah (km) 25 27 27 27 20 30
Minimálny výškový dosah (m) 25 25 10 10 5 5
Celková hmotnosť strely (kg) 1480-1500 1665 1800-1900 ? 333 420
Hmotnosť bojovej časti (kg) 133 133 143-145 ? 24 24
Maximálna rýchlosť letu (m/s) 2000 2000 2100 2100 750 (str.) 1000 (str.)

Pramene:

Miroslav GYUROSI, Apológia, júl 1998
Petr VŠETEČKA, Pavel ŠIMON, České letectvo a PVO
http://pvo.guns.ru/index.htm

 


Copyright © All Rights Reserved