zpět lodní zbraně

Lodní zbraně

NAVIGACEU.S. Navy Mines

Miny US Navy

Popis: Miny jsou používány jako podvodní (podpovrchové) zbraně proti lodím a proti ponorkám.

Vývoj: Mina MK56 ASW (nejstarší dosud užívaná) začala být vyráběna v roce 1966. Od těch dob ukázaly nové pokročilé technologie cestu k vývoji min MK60 CAPTOR (zkráceně "zapouzdřené torpédo"), MK62 a MK63 Quickstrike a MK67 SLMM (Submarine Launched Mobile Mine – mobilní mina vypouštěná z ponorky). Nejvíce min v současném použití jsou miny vypouštěné proti cíli z letadla.

Stručná charakteristika

MK67 SLMM

Základní funkce zničení nepřátelského plavidla
Popis SLMM byla vyvinuta jako mina vypouštěná z ponorky pro použití v oblastech nepřístupných jiné technice kladoucí miny nebo pro skryté zaminování nepřátelského prostoru. SLMM je mina pro mělké vody, jejím základem bylo modifikované torpédo MK37.
Typ ponorkou kladená dnová protilodní mina
Detekční systém magneticko/seismické nebo magneticko/seismicko/tlakové zařízení detekce cíle
Rozměry 19 palců x 161 palců 48,5 cm x 409 cm)
Hloubková účinnost do 600 stop 183 m
Hmotnost 1658 lb 754 kg
Výbušná nálož vysoce explozivní 330 lb 150 kg
Datum výroby 1983

MK65 Quickstrike

Základní funkce zničení nepřátelského plavidla
Popis Quickstrike je mina do mělkých vod kladená letadlem používaná primárně proti povrchovým plavidlům. MK65 je 2390 lb bomba opatřená tenkostěnným minovým pouzdrem. Starší verze Quickstrike (MK62, MK63, and MK64) byly upravené aerodynamické bomby o velikosti 500 lb, 1000 lb a 2000 lb.
Typ dnová mina pokládaná letadlem
Detekční systém magneticko/seismicko/tlaková zařízení detekce cíle (TDD) různých typů
Rozměry 29 palců x 128 palců 74 cm x 325 cm
Hloubková účinnost do 600 stop 183 m
Hmotnost   2390 lb 1086 kg
Výbušná nálož různá
Datum výroby 1983

MK60 CAPTOR

Základní funkce zničení nepřátelského plavidla
Popis CAPTOR je primární protiponorkovou zbraní US Navy. Tato hlubokovodní mina byla zkonstruována pro pokládání letadlem nebo ponorkou a je ukotvena na mořském dně. Její akustický detekční systém je sestrojen pro vyhledávání nepřátelských ponorek a ignorování zvukových signálů povrchových plavidel či přátelských ponorek. Po detekci nepřátelské ponorky vypouští CAPTOR torpédo MK46 Mod 4.
Typ letadlem, lodí nebo ponorkou kladená upoutaná mina
Detekční systém akustický
Rozměry letadlo/ loď 21 palců x 145 palců 53 cm x 368 cm
ponorka 21 palců x 132 palců 53 cm x 335 cm
Hloubková účinnost do 3000 stop 914 m
Hmotnost   letadlo/loď 2370 lb 1077 kg
ponorka 2056 lb 935 kg
Výbušná nálož torpédo MK46 – vysoce explozivní 96 lb (44 kg) PBXN-103
Datum výroby 1979

MK56 a MK57

Základní funkce zničení nepřátelského plavidla
Typ letadlem kladená upoutaná mina (MK56) / ponorkou kladená upoutaná mina (MK57)
Detekční systém detekce magnetického pole.
Rozměry MK56 22,4 palců x 114,3 palců 57 cm x 290 cm
MK57 21 palců x 121,1 palců 53 cm x 307 cm
Hloubková účinnost do 1000 stop 305 m
Hmotnost MK56 2000 lb 909 kg
MK57 2059 lb 936 kg
Výbušná nálož HBX-3 MK56 360 lb 164 kg
MK57 340 lb 155 kg
Datum výroby 1966

Jirka Wagner

 


Copyright © All Rights Reserved