zpět americké zbraně

Americké zbraně

NAVIGACE

Nesmrtící zbraně

HAARP a mozkové vlny

Připravil Lukáš Visingr

Lidský mozek lze chápat (mimo jiné) jako emitor elektromagnetických vln. Každý jistě zná zařízení zvané EEG (elektroencefalograf), které dokáže tyto impulzy zaznamenávat a měřit. Odborník dokáže z výsledků EEG relativně přesně určit psychický stav člověka a rozpoznat většinu psychických chorob.

Elektromagnetické vlny vysílané mozkem pokrývají spektrum nazývané často ELF (Extreme Low Frequencies, tedy extrémně nízké kmitočty) a vymezené přibližně od 0,5 do 40 Hz. Slovo "přibližně" by mělo správě být tučně, kurzívou a třikrát podtržené, protože je samozřejmě u každého jedince zcela odlišné (to zatím brání širšímu používání detektorů lži na bázi EEG). Spektrum ELF se dále dělí na čtyři části, které charakterizují čtyři stavy (hladiny) mysli.

Beta (13 až 40 Hz)
Jedná se o "normální" hladinu, v níž se nacházíme po drtivou většinu bdělého stavu. Kolem maximálních frekvencí (přes 30 Hz) se nacházejí tzv. negativní pocity (podráždění, agrese, vztek, strach, stres).

Alfa (8 až 13 Hz)
Uvolněný, ale soustředěný stav. Do něj se lze dostat především hypnózou nebo meditací, ale někteří lidé jsou toho schopni pouhým přetočením očí směrem vzhůru. Informace, které jsou nám sděleny v alfa-hladině, se do paměti zapisují velice spolehlivě a pevně (jedná se o druh podprahového vnímání - člověk si neuvědomuje proces učení, ale jen jeho výsledky).

Théta (4 až 8 Hz)
Stav velice hlubokého soustředění, kterého lze docílit pokročilou meditací nebo intenzivně prožívanou modlitbou. Pokud máte zájem jej vyzkoušet, dobrou možností jsou východní systémy cvičení typu jógy nebo tai-či.

Delta (0,5 až 4 Hz)
Donedávna platila teze, že hladina delta se dostavuje pouze během nejhlubšího spánku. Nejnovější výzkumy však ukázaly, že ti nejmoudřejší kněží asijských náboženství (např. někteří jogíni nabo lámové) jsou schopni se do ní dostat sérií fyzických a psychických cvičení, a nejen to. Dokáží v tomto stavu dokonce komunikovat s okolím a po "probuzení" si vše jasně vybavují.

Co se týče ovlivňování činnosti mozku elektromagnetickým vlněním - zcela jistě je možné, a dokonce se celkem běžně provádí. Mám tím na mysli tzv. psycho-walkmany, které se již několik let velice úspěšně prodávají, u nás však bohužel patří ke kriticky nedostatkovému zboží. Na pohled skutečně připomínají přenosné přehrávače kazet, ale jejich "sluchátka" jsou ve skutečnosti dva póly malého vysílače na frekvenci okolo 10 Hz. Správně, jedná se o alfa-vlny. Stačí si psycho-walkman nasadit, spustit jej a uklidnit se; za několik sekund bude váš mozek "naladěn" na příslušnou frekvenci a vy se ocitnete ve stavu alfa.

Jen velice těžko by bylo možné člověka "zpracovat" natolik, aby jej následně bylo možné dálkově ovládat, jak si to představuje Gordon Thomas v románu "Hlasy v tichu". Vyšší stavy mysli ještě neznamenají, že jedinec zapomene na své zásady, názory a přesvědčení. Jako větší problém bych viděl spíše ten úplně nejnižší stav mysli, tedy frekvence přes 30 Hz. Spolu s autory thrilleru Net Force - Bod zlomu (Tom Clancy, Steve Pieczenik a Steve Perry) pokládám za velice pravděpodobné, že elektromagnetickým vlněním na těchto kmitočtech by opravdu šlo vyvolat (a to i u většího množství osob zároveň) strach nebo agresivitu. Jistě není třeba podrobně popisovat, jaký efekt by měl hromadně vnímaný pocit strachu na armádu připravující se k boji.

Zpět na článek o systému HAARP


Prameny:


All Rights Released.


 


Copyright © All Rights Reserved