zpět obsah Military

Military in English

Military

NAVIGACE

PENTAGON WASHINGTON, D.C.

Poďakovanie patrí slečne Klaudii Baškovej, ktorá bola taká ochotná podeliť sa s ostatnými o informácie ktoré získala pri exkurzii v Pentagone.

Prehliadky hlavného štábu obranu USA sú vedené dvoma sprievodcami v dňoch od pondelka do piatku každú pól hodinu od 9.30do 15.30 hod. Sprievodcami sú dvaja vojaci priamo z Pentagonu. Sprievodcovia vedú účastníkov prehliadky koridormi jednotlivých sekcií, podávajúc výklad histórie tejto inštitúcie počnúc jej vedúcimi vojenskými hodnostármi, cez vojakov, ktorí svojimi výnimočnýmo skutkami si zaslúžili úctu a obdiv celého národa, až po vojnovú techniku používanú v období založenia Pentagonu až po súčastnosť (na demonštráciu slúžia makety lietadiel, rakiet a pod.). Steny koridorov su miestom vystavovania portrétov vojenských hodnostárov, výnimočných členov armády USA, zástav, taktiež makiet vojnových lodí a lietadiel, fotografickej dokumentácie udalostí, ktoré sa stali milnikmi v dejinách armády USA (často sprevádzané textovým výkladom), ale aj niektoré z nich zachytávajú aj každodenný život vojakov vo vojne v zákopoch a vojenských stanoch.... Pentagon je v skutočnosti malé mesto, na jeho teritóriu sú vlastne všetky nevyhnutné služby-od občerstvenia až po poštu...čo slúži potrebám vojakov, ktorí takto nemusia opúšťať teritórium hlavného štábu po celú dobu služby a pod. Počas prehiadky sa prechádza aj popri úradoch najvyšších predstaviteľov jednotlívých sekcií vojska USA. Fotky je dovolené robiť s výnimkou záberov na úrady a oficierov, čím sa snažia predísť zneužitiu ich osobných údajov.

Copyright © 1999 Klaudia Bašková

 


Copyright © All Rights Reserved