zpět mezinárodní projekty

Mezinárodní projekty

NAVIGACE

Ponorky Typ 209

připravil ing. Radek Valkovič

Úvod
Diesel-elektrické ponorky typu 209 jsou nejúspěšnější a nejrozšířenější třídou moderních ponorek. Od konce 60. let se v různých modifikacích vyrábí dodnes. Zajímavé je, že ačkoliv slouží nebo budou sloužit celkem ve 13 námořnictvech světa, ve své rodné zemi, Německu, nesloužila ani jedna, všechny byly postaveny na export.
Na počátku historie těchto lodí byla objednávka řeckého námořnictva na stavbu čtyř moderních tichých ponorek o výtlaku kolem 1000t, kterou podepsala německá loděnice Kieler Howaldtswerke (dnes Howaldtswerke–Deutsche Werft AG) v roce 1967. Německé ministerstvo obrany označilo třídu jako Typ 209. V té době v mnoha zemích dosluhovaly ponorky postavené v době druhé světové války, a tak další objednávky rychle následovaly. V roce 1969 zájem projevila Argentina, v roce 1970 Peru a Kolumbie, 1972 Turecko a Venezuela. Ponorky byly vyráběny v Německu nebo se montovaly z dovezených dílů v loděnicích zákazníka.

Konstrukce
Konstrukce vychází z pobřežního Typu 206 stavěného pro Bundesmarine (Spolkové námořnictvo). Jde o jednoplášťový typ s hlavními balastními nádržemi na bocích a vyrovnávacími na přídi a zádi. Trup je pokryt materiálem tlumícím hluk, má jednu palubu, pod ní jsou mohutné bloky baterií a nádrže paliva. Ponor při plavbě na hladině je kolem 5,5 m, trup má šířku 6,2 až 6,3 m (podle typu zvukové izolace), celková šířka s vyklopenými hloubkovými kormidly je 7,6 m. Trup je vyroben z kvalitních ocelí, hloubka ponoru se z původní hodnoty 250 m zvýšila u verze 209/1400 a 1500 asi až na 350 m. Kvalitnější ocel znamená vyšší cenu, proto se hloubka ponoru u jednotlivých zákazníků liší, kvůli vysoké ceně se nepoužívají nejkvalitnější oceli používané na jaderných ponorkách.

Výzbroj

V přídi je soustředěna silná výzbroj tvořená osmi torpédomety ráže 533 mm, se šesti rezervními kusy se tak dá naložit 14 torpéd. Používají se drátem řízená torpéda, německé typy DM2A3/A4 (STN Atlas s 260 kg hlavicí, řízené kabelem do okamžiku definitivního uzamknutí cíle. V aktivním režimu má torpédo při rychlosti 35 uzlů dosah 13 km (7 mil), v pasivním při 22 uzlech 28 km (15 mil), AEG-SUT SST-4 (hlavice 250 kg, 28 km při 23 uzlech pasivně) nebo britská Mk.24 Tigerfish (až 55 uzlů, 13 km při 35 uzlech). Od 80. let jsou u některých zákazníků čtyři torpédomety upraveny pro odpalování protilodních střel Harpoon, upraven byl také radiolokátor a střelecký systém. Ze všech torpédometů se dají vypouštět miny, místo torpéd se jich dá naložit podle typu 24 až 28, některé ponorky mají údajně vnější zásobník pro 24 min.

Pohonný systém
Původní čtyři diesely MTU 12V 493 o celkovém výkonu 2400 HP (1,79 MW) byly u nejnovějších modelů nahrazeny přeplňovanými turbodiesely s výkonem zvýšeným na 3200 HP (2,39 MW). Diesely jsou umístněny na odhlučněných závěsech (silentblocích) a obklopeny několika vrstvami hluk tlumícího materiálu. Motory nepohánějí šroub, ale přes alternátory dobíjejí baterie. Elektrický systém dodává firma Siemens, nízkootáčkový elektromotor s maximálním výkonem 3,73 MW (5000 HP) je připojen bez převodovek přímo ke hřídeli pětilisté (u starších) nebo sedmilisté vrtule. Kapacita baterií je tak velká, že umožňuje při rychlosti 4 uzlů pod vodou urazit 400 mil (tedy 4 dny), při 8 uzlech 230 mil, rychlost 20 uzlů udrží po dobu 1 hodiny, elektromotor a baterie vydrží maximální rychlost 21,5-22,5 uzlu po dobu 15 minut. Na hladině je maximální rychlost kolem 11 uzlů.

Vybavení

Pro službu v horkých oblastech Karibského moře nebo Jihovýchodní Asie byla zlepšena ventilace a klimatizace. Většina lodí je vybavena sonarovým kompletem Krupp-Atlas CSU tvořeným pasivním sonarem, aktivním sonarem a pasivním sonarem s boční anténou. Na věži jsou dva periskopy Kollmorgen Mod. 76, radar Thomson Calypso, šnorchl a antény vysílaček. Novější lodě mají prodloužený trup a díky tomu větší výtlak, nové prostory slouží jak pro zvýšení pohodlí posádky, tak i pro elektronické systémy a zásoby podle přání zákazníka.

Produkce
Bylo postaveno 54 ponorek Typ 209 pro 12 států světa, spolu se sedmi plánovanými nebo stavěnými by mohl celkový počet stoupnout na 61 kusů ve 13 státech. HDW se v současné době soustředí na nový Typ 212 a 214, proto už není moc pravděpodobné, že by se počet uživatelů rozšířil o nové lodě. Některé zdroje mezi Typ 209 řadí i izraelskou třídu Dolphin, ale vzhledem k velkým rozdílům (například rozměry, výzbroj) ji německé firmy označují jako samostatný typ, proto sem nepatří. Ponorky byly vyráběny ve dvou generacích, k první patří 209/1000, 1100, 1200 a 1300, druhá generace stavěná od 80. let má pozměněný tvar věže a trupu, díky zavedení moderních méně rozměrných sonarů zmizel charakteristický hrb na přídi, mají zlepšené vybavení, sníženou hlučnost a Harpoony jako součást výzbroje. Nová generace má označení Typ 209/1400, Indické se díky odlišnostem označují jako Typ 209/1500.

Úpravy
Po přibližně 15 letech služby ponorky procházejí MLU (Mid Life Update/Upgrade), tedy generální opravou, při které je podle finančních možností zákazníka zmodernizován střelecký systém, sonary nahrazeny novými, vyměněny nebo opraveny diesely a baterie, obnovena hluková izolace, u starších jsou torpédomety upraveny pro odpalování protilodních raket UGM-84 Harpoon. U movitějších zákazníků se díky MLU starší čluny dostávají na úroveň nové generace. Ponorky Typ 209 jsou primárně určeny pro boj s hladinovými cíly, větší uživatelé si ale patrně objednaly rozsáhlejší úpravy pro plnohodnotný boj s nepřátelskými ponorkami (torpédomety a torpéda pro střelbu ve velkých hloubkách, citlivější sonary, dokonalejší systém řízení palby pro třírozměrné prostředí), u některých uživatelů k těmto úpravám došlo až při MLU. Podrobné údaje jsou ale tajné, stejně tak jsou tajeny údaje o novějších člunech 209/1400 a 1500, u některých uživatelů jsou tajné nebo sporné všechny údaje.

Uživatelé

*/ Údaje o zahájení stavby se u různých zdrojů liší, někdy bývá za zahájení považováno položení kýlu, jindy začátek jeho výroby. Totéž platí o vstupu do služby, někdy je to převzetí od výrobce, dokončení výcviku posádky nebo připlutí do země uživatele. U některých ponorek údaje chybí nebo se liší zdroj od zdroje. Za případné chyby se omlouvám.

Zdroje:
Válečné lodě 5, 6 a 7.
http://www.hazegray.org/worldnav/
http://www.empire.net/~xmp/list_s-y.htm
http://www.bharat-rakshak.com/NAVY/Shishumar.html
http://www.turkishnavy.net/prevezee.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/glavkos.htm
http://www.hdw.de/en/schiffbau/index.hdw?c1=csc211&m1=msc600
http://www.futura-dtp.dk/FLEET/Skibe/Type209.html
http://www.denizaltici.com/submarine-type-ay.htm
http://members.tripod.com/~fidelispark/
http://www.lamilitary.com/CL_ACh_Submarines.html
http://www.fav-club.com/TypeU-209-A.htm
http://www.mail-archive.com/naval@virtualand.net/msg00767.html
http://www.industry.siemens.com/broschueren/downloads/marine/NAVY_References.pdf
http://users.otenet.gr/~confryd/subs.htm

 


Copyright © All Rights Reserved