zpět bojové helikoptéry

Ruské helikoptéry

NAVIGACE

Agronomický vírník

Kamov, SSSR

připravil Jiří Kučírek


Model projektu zemědělského letounu Kamov

Ačkoliv byla SSSR na prvním místě v používání letadel k zemědělským úkolům, letecký park v podobě dvouplošníků Antonov An-2 a helikoptér, převážně Kamov, nebyl schopen pokrýt rozšiřující se zemědělské plochy a zároveň snížit i náklady na provoz. Proto koncem 70. let vypracoval p. Hence, který byl v té době ministrem civilního létání, návrh na konkurz speciálního letounu, schopného nést 1 500 - 1 800 kg chemikálií, jenž by měl svou hospodárností snížit celkové náklady na provoz leteckého parku o 20 - 25%.
Tohoto úkolu se také chopila skupina nadšenců seskupená v konstrukční kanceláři OKB N. I. Kamova. Byl vypracován soutěžní projekt, který byl nazván "létající podvozek" a jehož konstrukce měla využívat dílů použitých při stavbě vrtulníku Kamov Ka-26. Předložený návrh tohoto zemědělského letounu, počítal s využitím jednoho turbohřídelového motoru pohánějícího jak hlavní nosný rotor, tak tlačnou vrtuli. Tato klasická konstrukce VTOL měla kamovovu vírníku zajistit vysokou manévrovatelnost a bezpečné lety při nízkých rychlostech a nízkých letových hladinách.
Bohužel tento projekt nikdy neopustil kreslící prkno.


Další pohled


Zdroje:

 


Copyright © All Rights Reserved