zpět letouny Jak

Ruské letouny Jak

NAVIGACE

Jak-15 / Jak-21 Feather

Jakovlev, SSSR

připravil Jiří Kučírek

 
Jakovlev Jak-15 ruského letectva

Jakovlev Jak-15, který dostal v kódu nato označení Feather, je středoplošník smíšené konstrukce s dvoukolovým ostruhovým zatahovacím podvozkem a jedním proudovým motorem.

Ještě v průběhu války, v únoru 1945, dostala konstrukční kancelář A. S. Jakovleva vývojový úkol s velmi krátkým termínem splnění; zkonstruovat proudový stíhací letoun. K využití byly stovky německých motorů Jumo 004 se statickým tahem 8,33 kN, přejaté a poté vyráběné pod označením Tumanskij RD-10.
Vlastní konstrukce vznikla zajímavým spojením části draku a zpevněných křídel z osvědčeného Jaku-3 a axiálního proudového motoru RD-10 do spodní části trupu s ústím výtokové trysky v úrovni odtokové hrany křídla. Zadní část trupu s ostruhovým kolečkem byla chráněna žáruvzdorným plechem před účinky horkých výfukových plynů. Překryt kabiny byl již kapkovitého tvaru, aby zajišťoval pilotovi dostatečný výhled. Nad motorem, před kabinou pilota byly instalována dvojice 23 mm kanónů NS-23.
Jak-15 měl výborné letové vlastnosti, které se mnoho nelišily od pilotáže vrtulových typů, přesto i tento typ prošel vývojem. K zlepšení vzletových a přistávacích vlastností a zvýšení pohyblivosti na zemi byl zkušební typ Jak-15 U vybaven příďovým podvozkem. Příďové kolo se částečně zasouvalo do profilovaného výstupku pod přídí. Vzniklo i několik verzí letounu s dvojím řízením pod označením Jak-21, které se od sebe lišily především různými tvary překrytů kabiny.
První prototyp vzlétl 24. dubna 1946 o pouhou hodinu později, než jeho konkurent MiG-9. I přes jeho nesporně dobré letové vlastnosti dalo sovětské letectvo přednost konstrukčně vyspělejšímu MiGu-9. Jak-15 byl vyroben v počtu asi 280 letounů.
 

Verze

Jak-15
Základní verze letounu z roku 1945.


Další pohledy na ruský Jak-15

Jak-15 U
Tato verze byla zalétána na jaře 1947 a byla vybavena novým motorem RD-10A o tahu 9,8 kN. Dostala podvozek příďového typu, větší směrové kormidlo a přibylo pancéřování skla v čelním štítku. Po několika dalších průběžných úpravách se stala vzorem pro pozdější letoun Jak-17.

Jak-21
Dvoumístná verze Jaku-15. Vznikla tím, že před původní pilotní kabinu byla umístěna další, určená pro žáka, oba prostory pak dostaly společný překryt. Kvůli těmto radikálním úpravám musela být z přídě odstraněna veškerá výzbroj. Bylo vyrobeno jen několik strojů, lišících se od sebe různými tvary překrytů kabiny.

Jak-21 T
Tato verze se od letounu Jak-21 lišila pouze velikostí směrovky a jiným překrytem kabiny. Jejím neustálým vývojem z ní nakonec vznikla další verze Jak-17 UTI.
 

Uživatelé

Byl pouze testován sovětským letectvem.

Bojové nasazení

??? 

TTD Jak-15

Motor:        1x Tumanskij RD-10; 8,33 kN 
Délka: 8,78 m 
Rozpětí: 9,20 m 
Výška: 2,27 m 
Prázdná hmotnost: 2 350 kg 
Maximální hmotnost: 2 740 kg 
Maximální rychlost: 786 km/h 
Dostup: 13 350 m 
Dolet: 740 km 
Výzbroj: 
  • 2x 23 mm kanón NS-23 (149 nábojů)

Zdroje:

 


Copyright © All Rights Reserved