back ruské rakety typu vzduch-zem

Ruské rakety vzduch-zem

NAVIGACE

M-44

Mjasiščev, SSSR

připravil Zdenek Kussior

Buran

V roce 1958, po iniciativě konstrukční kanceláře B. M. Mjasiščeva, začaly práce na řízené raketě „43“ a na letounové střele „Izdělije 44“ (K-44), obě patřící do třídy „vzduch-zem“. Izdělije 44, součást letounového-raketového systému M-56K, byla vybavena raketovým motorem na kapalné palivo a inerciálním systémem navádění. Hlavním konstruktérem rakety K-44 byl nejspíše P. V. Cybin, postavený do čela vývoje po sjednocení jeho OKB-256 s OKB-23. Podle výpočtů mohla K-44 donést 2300 kg těžkou bojovou hlavici na vzdálenost 2000 až 2300 km letovou rychlostí 3000 – 3200 km/h ve výšce 22 – 24 km.

Podle jiného zdroje byla raketa „44“ (M-44) rozpracována v OKB-23 s využitím zkušeností z konstrukce letového stupně M-42 strategické křídlaté rakety M-40 Buran. Hmotnost M-44 při oddělení od nosného letounu M-56K, se kterým aerodynamicky splývala, byla 12 – 14 tun. Raketa byla vybavena dvojicí proudových motorů KR-5-26, rychlost letu byla 3000 – 3200 km/h, výška letu 28 – 30 km.

Raketa (rakety ?) „44“ pravděpodobně nebyla vůbec zkonstruována. Vývoj (nebo spíše návrh) byl ukončen v roce 1959.

 

Typ K-44 M-44
Hmotnost 12000 - 14000 kg 12000 - 14000 kg
Bojová hlavice 2300 kg 2300 kg
Pohon Raketový motor na KPH 1x raketový motor nebo 2x proudový KR-5-25
Způsob navedení inerciální inerciální
Dolet 2000 - 2300 km 2000 - 2300 km
Rychlost letu 3000 - 3200 km/h 3000 - 3200 km/h
Výška letu 22 - 24 km 28 - 30 km

Zdroje:

 


Copyright © All Rights Reserved