zpět ruská obrněná vozidla

Ruská obrněná vozidla

NAVIGACE

Úvod

připravil Milan Božok

Článok z technického hľadiska hodnotí súčasné ruské vojenské obrnené pásové aj kolesové vozidlá, ich vežové komplety a exportné možnosti uvedenej techniky.


Obr. 1 Obrnený transportér BTR-80AK.

    Základom ekonomického, vedeckého a inžiniersko-technického potenciálu Ruska bol a je vojensko-priemyselný komplex, ktorý v súčasných podmienkach prudkého znižovania vojenskej výroby preukazuje udivujúcu životaschopnosť a adaptáciu na nové podmienky v Rusku i vo svete.

    Dôležitú úlohu na udržanie vývojových a výrobných kapacít má systém exportu vojenskej techniky, kde kľúčovú úlohu zohráva Štátna spoločnosť pre export zbraní a vojenskej techniky - "Rosvooruženie".


Obr. 2 Úplná vežička z BMP-2 je použitá na obrnené transportéry FAHD-30 4x4 egyptskej výroby.

Rusko exportuje vojenskú techniku do 51 štátov sveta, rozširuje vlastné aktivity do Indie, Malajzie, Číny, Kuvajtu, Vietnamu a ďalších krajín, pričom spoločnosť Rosvooruženie vyviezla v roku 1995 vojenskú techniku za viac ako 3 miliardy amerických dolárov.

Jedným z najväčších úspechov ruského priemyslu vyrábajúceho obrnené vozidlá je pásové bojové vozidlo pechoty (ICV) BMP-3 (vyvinuté v Kurganmašskom závode), na ktoré sa uzavreli obchody s Cyprom, Kuvajtom, Južnou Kóreou a Spojenými arabskými emirátmi. BMP-3 je najťažšie bojové vozidlo pechoty svojej kategórie na svete. Je vyzbrojené 100 mm kanónom 2A72 umožňujúcim streľbu laserom riadenej protitankovej (PT) strely s kumulatívnou náložou s tandemovou hlavicou (HEAT) alebo trieštivo-trhavej strely (HE). So 100mm kanónom je koaxiálne spriahnutý 30 mm kanón 2A42 a 7,62 mm guľomet PKT. Na vozidle sú (v rohoch predného panciera) ešte ďalšie dva 7,62 mm guľomety PKT, určené na čelnú streľbu.


Obr. 3 Bojové vozidlo pechoty BMP-3.

    Rovnako ako vozidlá BMP-1, BMP-2 aj BMP-3 sa vyvíjalo so zámerom širšieho využitia (napríklad ako prieskumné vozidlo BRM alebo Lynx (RYS)).


Obr. 4 Bojové vozidlo pechoty BMP-1 s izraelskou vežou OWS 25.

Prvým dodávateľom prieskumného vozidla BRM, ktoré sa začína v malej sérii vyrábať pre ruskú armádu je Rubtsovský strojársky závod. BRM v mnohých parametroch predbehlo prieskumné vozidlá používané na "západe". Má zabudovaný stožiarový prieskumný radar, termovízny pozorovací systém, laserový diaľkomer a je dôkladne komunikačne vybavené. Má rovnakú vežu ako BMP-3, ale nemá zabudovaný 100 mm kanón. Nahrádza staršie prieskumné vozidlá PRP-3 a PRP-4 postavené na podvozku BMP-1.


Obr. 5 Model modernizácie BMP-2 s americkou vežou firmy DELCO a 25 mm kanónom.

Ďalšou verziou BMP-3 je vozidlo BMP-3K (veliteľské), BREM-L (uvoľňovacie - dodané aj na Cyprus), BMP-3 vo verzii na výcvik vodičov, ďalej ako nosič 120 mm zbraňového systému 2S31-VENA a dve verzie ako nosič protitankového zbraňového systému. Jedna je vybavená zbraňovým systémom s riadenou raketou KORNET a druhá systémom Chryzantéma s ďalekonosnou raketou (viď. APOLÓGIA č.11/96). Systém 2S31 a KORNET boli síce vystavené v roku 1997 na Strednom východe, ale do výroby sa ešte nedostali.


Obr. 6 Model BMP-3 s reaktívnym (dynamickým) pancierom francúzskej firmy SNPE.

Vozidlo BMP-3 môže byť tiež osadené vežami západnej proveniencie - nemeckou Wildcat s 30 mm kanónom, resp. francúzskou od firmy Matra-BAe Dynamics SANTAL so 6 raketami Mistral "zem-vzduch" v pohotovostnej polohe. So "západom" je realizovaná aj kooperácia v oblasti subkompletov (napríklad vozidlá BMP-3 dodávané do Spojených arabských emirátov majú nový pozorovací termovízny systém vyvinutý v spolupráci s francúzskymi firmami).


Obr. 7 Samohybný protitankový raketový komplet "KORNET" na podvozku BMP-3.

V minulosti boli ruské zbraňové systémy väčšinou určené na domáci trh, ale dnes sú často exportované skôr ako sa realizujú ich dodávky pre ruskú armádu.

V dôsledku vojny v Čečensku, kedy v bojoch vedených v uliciach miest bolo zničené veľké množstvo ruských obrnených vozidiel, vybavili BMP-3 reaktívnym pancierom (ERA).

Konštrukčne staršie bojové vozidlo pechoty BMP-2, pochádzajúce z BMP-1, má vežu (pre dvoch členov posádky) s 30 mm kanónom, 7,62 mm guľometom a protitankovou riadenou strelou KONKURZ umiestnenou na strope veže. Uvedené vozidlo je stále ešte exportuschopné, nakoľko sa preň (aj pre BMP-1) vyvinuli modernizované skupiny. Jednou je i 30 mm kanón označený 2A72, ktorý obsahuje menší počet súčastí a je spoľahlivejší ako súčasný 2A42 používaný v BMP-2.

Ruská armáda tiež používa výsadkové vozidlá BMD-1, BMD-2 a BMD-3 prepraviteľné letecky (vyvinuté a vyrábané vo Volgogradskom traktorovom závode). Rusko ponúka aj dodávky vozidla BMD-3 s rovnakou vežou ako má BMP-2.

Sovietska a potom ruská armáda veľa rokov preferovala symbiózu v používaní pásových a kolesových obrnených transportérov (APC), nakoľko kolesové vozidlá majú nielen lacnejšiu prevádzku a údržbu, ale sú aj strategicky pohyblivejšie. V porovnaní s pásovými majú obvykle slabšiu pancierovú ochranu, menšiu palebnú silu a ako ukazujú skúsenosti aj menšiu pravdepodobnosť prežitie v boji.

Kolesové APC - BTR-152 6x6 a BTR-40 4x4, skonštruované s použitím komponentov zo štandardnej automobilovej výroby, sa nahradili vozidlami BTR-60, BTR-70 a BTR-80 vo vyhotovení 8x8. (Vyvinuté a vyrábané v automobilovom závode GAZ v Gorkom. Zatiaľ čo označenie GAZ je užívané dodnes, výrobu uvedených vozidiel prevzal Arzamašský strojársky závod - blízko Nižného Novgorodu.)

Na domáci trh aj na export sa celkovo vyrobilo 25000 kusov kolesových obrnených transportérov BTR-60. Potom nasledoval typ BTR-70 (prvý raz verejnosti predstavený v roku 1970) a BTR-80 (predvedený okolo roku 1984). Uvedené vozidlá majú priestor posádky situovaný vpredu a motorový priestor vzadu, riadenie s posilňovačom je vpredu pred štyrmi kolesami. Vozidlá sú obojživelné, hnací mechanizmus na pohon vo vode (vrtuľové čerpadlá) je umiestnený vzadu. Ako je už konštrukčnou tradíciou pri ruských obrnených alebo neobrnených kolesových vozidlách aj BTR-60, BTR-70 a BTR-80 majú štandardne použité centrálne hustenie pneumatík. To umožňuje vodičovi regulovať tlak podľa charakteru (únosnosti) terénu.

Hlavným koncepčným nedostatkom vozidiel série BTR-80 8x8 je umiestnenie motorovej skupiny vzadu. Jedinou cestou pre nastupovanie a vystupovanie posádky a výsadku sú otvory na strope korby alebo malé dvere na boku korby. Uvedená koncepcia spôsobuje komplikácie pri konštrukcii aplikácií (nosič mínometu, nákladné vozidlo, zdravotnícka verzia).

Vozidlo BTR-80, ktoré nahradilo BTR-70 má pôvodné usporiadanie ako jeho predchodca - vežu so 14,5 mm guľometom KPVT a 7,62 mm guľometom PKT. Uvedená veža je použitá pri viacerých typoch ruských obrnených vozidiel a na rozdiel od veží "západnej" proveniencie nemá stropný otvor.

Najväčšia odlišnosť BTR-80 od BTR-70 je, že pôvodné dva zážihové motory sa nahradili jedným výkonnejším vznetovým. Zvýšila sa balistická ochrana v prednej časti a v súčasnosti sa pracuje na zvýšení ochrany proti účinku priebojnej strely 12.7 mm guľometu ako aj na vylepšení bočného vstupu do vozidla použitím hore a dole sa otvárajúcich krytov.

Vyvinul sa celý rad variantov vozidla BTR-80, ako BTR-80K (veliteľské), RKhM-4 (prieskumné vozidlo pre NBC), BREM-K (obrnené uvoľňovacie vozidlo) a 2S23 (120 mm samohybná húfnica).

Na skúšky, realizované v roku 1996, vozidlo BTR-80 vybavili vznetovým motorom "západnej" proveniencie - Cummins - model 6CT-A 8.3-C 250 a nemeckou automatickou 8-stupňovou prevodovkou ZF 9S-75.

Poslednou verziou je typ BTR-80A. Piatimi vozidlami BTR-80A disponovalo Hlavné riaditeľstvo na ochranu prezidenta pri bojoch v Moskve v auguste 1991.


Obr. 8 Obrnený transportér BTR-80.

Odhaduje sa, že vyrobili asi 4000 kusov BTR-80, najviac pre ruskú armádu, ale vozidlá exportovali aj do Bangladéša (na použitie pre UN), Fínska, Maďarska a Turecka.

V roku 1994 bol, na ukážke v Nižnom Novgorode. predvedený kolesový obrnený transportér (APC) GAZ-5923 8x8. Je označovaný tiež ako BTR-90. Skonštruovali ho súkromnou iniciatívou, ako prípravu na možné budúce požiadavky ruskej armády. Vozidlo môže byť podľa ruského názoru potenciálnym exportným artiklom (nedávno niekoľko krajín Stredného východu - Omán, Katar a Saudská Arábia nakúpili signifikantný počet vozidiel MOWAG Piranhy 8x8). GAZ 5923 sa v mnohom podobá BTR-80, ale má kompletnú vežu z vozidla BMP-2. Jeho celková hmotnosť je cca 17 ton, má trojčlennú posádku a uvezie sedem mužov výsadku.

Arzamašský strojársky závod vyvinul aj prieskumné vozidlo GAZ 39344 Siam 4x4, ktoré používa rovnakú vežu ako BTR-80 (so 14,5 mm guľometom a 7,62 mm guľometom) a centrálne hustenie pneumatík. Je určené hlavne na "nevojenské" trhy.

Ďalšie kolesové vozidlo - GAZ 3937 - známe aj pod názvom VODNÍK je ruským ekvivalentom amerického viacúčelového, vysokomobilného kolesového vozidla (HMMWV). Vývoj obrnenej verzie GAZ 3937 doviedli do prototypového štádia, vozidlo je vybavené vežou z BTR-80.

Ruský obranný priemysel okrem kompletných vozidiel APC obchoduje aj s úplnými vežovými kompletmi bojových vozidiel pechoty (AIFV), ktoré ponúka pre montáž na rôzne podvozky. Napríklad Kurganský strojársky závod (Kurgamašzavod) predáva nielen bojové vozidlá pechoty BMP-3, ale aj vežové komplety štandardných a modifikovaných BMP-2. (Egypt nakúpil množstvo vežových kompletov zo štandardných BMP-2 pre vlastný kolesový obrnený transportér FAHD 30 4x4 vyrábaný domácim priemyslom a používaným v egyptskej armáde.)


Obr. 9 Opancierovaný automobil GAZ - 3934 "SIAM".

Volgogradský traktorový závod, ktorý vyrába ľahký obojživelný tank PT-76 a výsadkové vozidlá BMD-2, BMD-3 ponúka pre inštalovanie na BMP-1 vežu z BMD-2 vybavenú stabilizovaným 30mm kanónom typu 2A42 a 7,62mm guľometom, na strope má umiestnenú protitankovú drôtom riadenú strelu (ATGW) Tula KBP 9K111 Fagot alebo 9K113 Konkurz (jedna africká krajina chce nakúpiť 40 kusov uvedených vežových kompletov).

Posledná verzia BTR-80A (výrobca Arzamašský strojársky závod) je vybavená modulárnym systémom s vežou (pre jedného člena osádky) s 30 mm kanónom 2A72 (alebo 14,5 mm guľometom KPVT), spriahnutým 7,62 mm guľometom PKT a šiestimi štandardnými 81 mm dymovými granátmi.

Obidve zbrane sú namontované zvonku a majú veľkú eleváciu (+70o), ktorá umožňuje ich použitie proti pomalyletiacim cieľom a vrtuľníkom. Prvá aplikácia tohto zbraňového systému je realizovaná na vozidle BTR-80A. S vežou sa perspektívne uvažuje aj na západné vozidlá (napríklad AMX-10P francúzskej firmy GIAT Industries a pásový obrnený transportér M 113 United Defence LP).

Uvedená veža môže bez akýchkoľvek úprav nahradiť pôvodné veže vozidiel BTR-60 PB, BTR-70, BTR-80 a BRDM-2.


Obr. 10 Terénny automobil GAZ - 3937.

Trochu skoro bola prezradená existencia novej ruskej veže KLIVER, ktorá podľa vlastnej veľkosti je najsilnejšou opancierovanou vežou svojho typu na svete. Vyvinula ju konštrukčná kancelária KPB, ktorá je tiež autorom projektu protitankovej rakety - Kornet E použitej na BVP-3. Veža je určená pre jedného člena obsluhy. Má hmotnosť len 1400 kilogramov, je vyzbrojená stabilizovaným 30 mm kanónom 2A72 a spriahnutým 7,62 mm guľometom PKT. Na pravej strane má umiestnené štyri laserom navádzané protitankové rakety KORNET riadené poloautomatickým systémom SACLOS, ktorý na zasiahnutie cieľa od strelca vyžaduje len udržanie zámernej na cieli. Strelec má denný a termovízny pozorovací systém s laserovým diaľkomerom umožňujúci zasiahnuť cieľ za všetkých poveternostných podmienok. Raketové strely majú dva varianty bojových hlavíc. Bojová hlavica HEAT s tandemovou kumulatívnou náložou prerazí 1200mm homogénny pancier chránený prídavným pancierom ERA, druhý typ hlavice má trieštivú náplň, ktorá exploduje vo vzduchu a má vysokoefektívny účinok pri ničení živej sily a ľahkých vozidiel.

Na skúšky vežu KLIVER namontovali na podvozok kolesového vozidla BTR-80. Samozrejme, že sa uvažuje s jej použitím aj na iné podvozky (pásové aj kolesové) "východnej" aj "západnej" proveniencie. Guľôčková dráha veže má rovnaké rozmery ako dráha na BVP-1 (î 1350 mm), čo podstatne zjednodušuje technológiu zástavby. Vežu tiež ponúkajú ako bojový prostriedok na ochranu pobrežia alebo ako stacionárny zbrojný systém všeobecného použitia.

Poznámka:
Západné krajiny sa tiež snažia komerčne preniknúť so svojimi vežami do Východnej Európy. V Poľsku napríklad predvádzali švédsky kanón Bofors 40 mm L70, taliansky OTO Breda 60mm, 25mm US DELCO Systems Operations a 25mm United Defence Sharpshooter.

 


Copyright © All Rights Reserved