zpět ruské systémy země-vzduch

Ruské systémy země-vzduch

NAVIGACE

Protilietadlový hybridný komplet
2K22 TUNGUSKA (SA-19 Grison)

připravil Michal Pertzian


Protilietadlový samohybný systém 2K22 Tunguska je určený na protilietadlovú obranu motostreleckých a tankových plukov alebo iných uskupení pozemného vojska. Systém je vyzbrojený protilietadlovými raketami a dvoma dvojhlavňovými kanónmi umiestnenými po bokoch otočnej veže.
V rámci štruktúry vojsk PVO PV systém 2K22M svojimi možnosťami vyplňuje voľný priestor medzi ručnými PLRS krátkeho dosahu a mobilnými PLRS typu TOR alebo OSA. Je to prvý hybridný (hlavňovo-raketový) protilietadlový systém na svete.

Zloženie protilietadlovej palebnej batérie komplexu 2K22M Tunguska

Bojové vozidlo 2S6M

Bojové vozidlo 2S6 systému Tunguska je umiestnené na pásovom podvozku GM-352M. Má šesť pojazdových kolies, tri vodiace kladky, vpredu napínacie koleso a vzadu hnacie koleso. Vďaka konštrukčným riešeniam prevodovky, závesu pojazdových kolies a mechanizmu napínania pásov dosahuje vozidlo 2S6M vysokú priechodnosť, ovládateľnosť a plynulosť jazdy. V korbe, zváranej z valcovanej ocele, je umiestnená pohonná jednotka, prídavná pohonná jednotka, hydraulický systém otáčania veže, filtračno-ventilačné zariadenie ochrany pred ZHN a v ľavej prednej časti sedadlo vodiča. Pohonnú jednotku tvorí vznetový motor V-46-2, ktorý umožňuje vozidlu s celkovou hmotnosťou 34 t dosiahnuť maximálnu rýchlosť na spevnenej vozovke 65km/hod. Prídavná pohonná jednotka je plynová turbína, ktorá slúži k napájaniu agregátov pri nepracujúcej hlavnej pohonnej jednotke. Turbína v spojení s generátorom dodáva buď jednosmerné napätie 27V alebo striedavé o napätí 220V/400Hz.

Po rozpade Sovietskeho zväzu a v priebehu modernizácie kompletu bol systém Tunguska umiestnený na pásový podvozok typu GM-5975.

Základné takticko-technické parametre podvozku GM-5975
Hmotnosť šasi 23 800 kg
Maximálna záťaž 11 500 kg
Svetlá výška 450 mm
Maximálny dojazd 500 km
Maximálna rýchlosť 65 km/hod
Motor viacpalivový, kvapalinou chladený
Výkon 522-618 kW
Motor pracuje pri týchto
atmosferických podmienkach:
-vlhkosť vzduchu: 98%
-teplota okolitého vzduchu: (-50 - +50)oC


Podvozok GM-352 Komplet 2K22 na podvozku GM-5975

 Obsluhu bojového vozidla 2S6M tvoria štyri osoby, vodič a obsluha bojovej nadstavby. Bojová veža má označenie 2A40M. Má kruhový odmer a je vyrobená z valcovanej ocele. Vo vnútri je miesto pre troch členov osádky, vpredu sedia vedľa seba veliteľ a operátor rádiolokačného systému, za nimi uprostred má miesto strelec. Vo veži je tiež umiestnená prístrojová časť rádiolokačného systému 1RL-144M, optický zameriavač 1A29, palubný počítač 1A26, chladiaca jednotka blokov rádiolokátora a klimatizačné zariadenie. Po bokoch veže sú umiestnené kontajnery s raketami 9M311 a kanóny 2A38M spolu s hydraulickým systémom ovládania námeru. Vzadu na veži je umiestnená anténa prehľadového rádiolokátora, strelecký rádiolokátor je umiestnený na prednej časti veže.
 Prehľadový rádiolokátor pracuje v decimetrovom pásme, anténa sa otáča rýchlosťou jednej otáčky za sekundu a má konštantný náklon 7,5 o v polohovom uhle, šírka smerovej charakteristiky v azimute je 5o. Rozlišovacia schopnosť v diaľke je 500 m, v azimute (5-6)o. Rozpoznávacie zariadenie je integrované do prehľadového rádiolokátora, zisťovanie príšlušnosti je automatické.
 Strelecký rádiolokátor (v ruskej literatúre označovaný ako rádiolokátor sledovania cieľa) je koherentno-impulzný a pracuje v centimetrovom pásme. Je ovládaný operátorom a pracuje v dvoch režimoch podľa druhu použitej výzbroje. Rozlišovacia schopnosť v diaľke je 75 m, v azimute 2o.
Video vo formáte XVid (3.3 MB)

Protilietadlový kanón 2A38M

Protilietadlový dvojhlavňový kanón ráže 30 mm 2A38M je určený k ničeniu vzdušných cieľov letiacich na malých výškach (do 3000 m) a na šikmej diaľke do 4000 m. V niektorých prípadoch je možné ho použiť aj k ničeniu pozemných cieľov.
Kanón má jeden spúšťací mechanizmus, ktorý striedavo nabíja a spúšťa pravú a ľavú hlaveň, tým sa zvýšila rýchlosť streľby až na 2500 rán za minútu. Spúšťanie je diaľkové s elektrickým spúšťačom. Kanón je vybavený snímačom prednej polohy záveru, z neho postupujúci signál určuje pripravenosť zbrane k streľbe a spúšťa počítadlo nábojov. Nábojový pás je nabíjaný trieštivo-trhavými-zápalnými a trieštivými nábojmi v pomere 4:1. Trieštivé náboje sú vybavené stopovkou, zásoba streliva je 1936 nábojov.
Kvapalinou chladený kanón 2A38M používa autonómne chladenie výparníkového typu, ako chladiace médium sa používa voda. V prípade, že je vonkajšia teplota menšia ako 0 oC, používa sa nemrznúca kvapalina. Životnosť kanónu (bez výmeny hlavní) sa uvádza 8000 výstrelov (pri režime streľby 100 výstrelov s následným ochladením hlavní).

Základné takticko-technické parametre kanóna 2A38
Ráž 30 mm
Počet drážok 16
Úsťová rýchlosť strely 960 m/s
Kadencia 1950-2500 rán/min.
Hmotnosť kanónu bez chladiacej kvapaliny menej ako 195 kg
Systém chladenia výparníkový
Hmotnosť chladiacej kvapaliny do 28 kg
Spätný ráz 62 kN
Dĺžka kanóna 3478 mm
Napájanie elektrorozvodu =24 V
Prebíjanie pyropatrónami alebo mechanicky
Rozsah pracovných teplôt (-50 - +50)°C


Protilietadlová riadená raketa 9M311

Protilietadlová riadená raketa 9M311 je riešená ako dvojstupňová na TPH a je umiestnená v prepravno-odpaľovacom kontajneri. Celková dĺžka rakety je 2562 mm. Priemer prvého stupňa je 152 mm, druhý stupeň má priemer 76 mm. Prepravný kontajner s raketou má hmotnosť 57 kg, samotná raketa 42 kg. Bojová hlavica váži 9 kg. Maximálna rýchlosť rakety je 900 m/s, priemerná 600 m/s, maximálna rýchlosť cieľa môže byť do 500 m/s. Priestor účinnej pôsobnosti v diaľke je 2500-8000 m, vo výške 15-3500 m.
Po odpálení rakety prvý stupeň zrýchli raketu na rýchlosť asi 900 m/s, raketa je navádzaná inerciálne. Po oddelení urýchľovacieho stupňa sa v zadnej časti rakety aktivuje pulzujúca stopovka, ktorá umožňuje optické navedenie rakety na cieľ. Raketa má údajne dobrú odolnosť voči elektronickému rušeniu, stopovka má špecifický kmitočet pulzovania.
Bojová výstroj rakety sa skladá z bojovej časti, nekontakného snímača a kontaktného zapaľovača. Zničenie alebo poškodenie cieľa tyčovými úlomkami, zapálením horľavých látok alebo trhavým účinkom (do vzdialenosti 1,5 m) explózie nálože zabezpečuje bojová časť. Nekontaktný snímač aktivuje bojovú časť 5 metrov od cieľa, kontaktný pri priamom zásahu (ruské zdroje uvádzajú pravdepodobnosť priameho zásahu 60%).
Nekontaktný zapaľovač je vyrobený zo štyroch polovodičových laserov, od cieľa odrazený laser sa prijíma fotočidlami. Nekontaktný zapaľovač sa aktivuje 1 km od cieľa, pri streľbe na pozemné ciele pred štartom rakety.
V priebehu modernizácie kompletu 2K22 došlo u rakety k niekoľkým zmenám. V rakete 9M311M bol nekontaktný laserový zapaľovač vymenený za rádiolokačný, stopovka bola nahradená impulzným vysielačom, dolet rakety sa zvýšil na 10 km. Komplet vyzbrojený touto raketou je označovaný 2K22M1 Tunguska M1.

Základné takticko-technické parametre rakety 9M331
Max.rýchlosť rakety 900 m/s
Stredná rýchlosť rakety 600 m/s
Výškový dosah 15-3500 m
Efektívny diaľkový dosah 2,5-8 km
Max. rýchlosť cieľa 500 m/s
Dĺžka odpaľovacieho kontajneru 2,562 m
Hmotnosť s odpaľovacím kontajnerom 57 kg
Hmotnosť rakety 42 kg
Hmotnosť bojovej hlavice 9 kg


Pramene:
2S6M "Tunguska", Miroslav Gyurosi, ATM,
www.pvo.ru

 


Copyright © All Rights Reserved