zpět ruské tanky

Ruské tanky

NAVIGACE

Stredné tanky T-54 a T-55

připravil Martin Šaro


1. ÚVOD
2. História vzniku
3. Technický popis T-54 a T-55
4. Výzbroj
5. Varianty
6. Bojové nasadenie


ÚVOD

Vývoj a výroba tankov má v Ruskej federácii a predtým aj v Sovietskom zväze dlhú tradíciu siahajúcu až do obdobia bolševickej revolúcie v roku 1917. Armáda Sovietskeho zväzu venovala tankom mimoriadnu pozornosť a tankové útvary boli elitou bývalej sovietskej armády. V centrále a veliteľstvách NATO boli ostro sledovanými najme Tamanská gardová tanková divízia a Kantemirská gardová mechanizovaná divízia. Tankové útvary týchto divízií pravidelne defilovali pri vojenských prehliadkach na Červenom námestí.

Na uzemí bývalého Sovietskeho zväzu vzniklo niekoľko konštrukčných kancelárií, zaoberajúcich sa vyvojom tankov (známa je Charkovská konštrukčná kancelária strojárenstva). Výsledkom vývoja tankov v Sovietskom zväze je napríklad legendárny stredný tank 2.sv. vojny T-34, ľahké tanky rady BT. V súčasnosti sú výsledkami vývoja tanky T-80, T-84 (Ukrajina) a T-90.

Tento článok je venovaný dvom tankov, ktoré, aj keď sa neboli špičkou v obore, stali sa pravdepodobne najrozšírenejším tankom na svete.

HISTÓRIA VZNIKU

Ešte pred skončením 2.sv.vojny sa v Sovietskom zväze hľadala náhrada za veľmi úspešný stredný tank T-34, niektorými odborníkmi považovaný za najlepší tank 2.sv.vojny. Niekedy na prelome rokov 1943-1944 sovietske vrchné velenie dospelo k záveru, že stávajúca výzbroj tankov T-34/85 85mm kanón ZIS-53, už nebude v budúcnosti stačiť na prekonanie pancierovania tankov protivníka. Východisko sa našlo vo vybavení tankov kanónom vyššej ráže. Už v roku 1944 sa v tomto smere vykonali úvodné konštrukčné práce a prvé skúšky sa urobili na variantách tankov T-34 a T-44 vybavené novým kanónom D-10S s kalibrom 100mm, ktorý sa osvedčil už predtým u samohybných diel SU-100.

Pri vývoji variantov tankov T-34 a T-44 s kanónom D-10 sa však objavili nasledovné problémy:
1. strojový spodok tanku sa ukázal ako veľmi slabý pre osadenie novej veže s ťažším kanónom.
2. sklz pri vývoji nového kanónu D-10T znamenal sklz vo vyvoji verzie tanku T44/100 (prototyp vznikol v roku 1945).

So sériovou výrobou T-44 sa však nikdy poriadne nezačalo, nakoľko už v tom čase bol pripravený nový projekt, prvá varianta tanku T-54.

Projekčné práce na type T-54 sa začali ešte počas roku 1944 v konštrukčnej kancelárii Morozova pod názvom "Objekt 137". O rok neskôr vznikli prvé prototypy a v roku 1946 sa dostal tank do sériovej výroby (výrobné linky v Omsku, Charkove a Nižnom Tagile). Trvalo však ešte niekoľko rokov, kým sa podarilo novú konštrukciu odladiť.

T-54 vývojom dospel na konci 50tych rokov až do verzie, ktorá sa od pôvodného vzoru líšila do takej miery, že dostala nové typové označenie. Sériová výroba tanku T-55 začala v roku 1958 a verejnosti bol stroj prvýkrát predvedený v nasledujúcom roku. O rozdieloch T-54 a T-55 pojednáva v samotných kapitolách samotný text.

TECHNICKÝ POPIS T-54 A T-55

Tank T-54 preberal koncepciu korby a podvozku od svojho predchodcu T-44. Veľký dôraz bol kladený na kompaktnosť korby. Motor, dvanásťválec do V typ V-54 o výkone 382,5kW/520k, bol uložený v korbe naprieč korby. Toto riešenie umožnilo skrátiť korbu a posunúť vežu blízko ťažiska. V korbe mal svoje miesto iba vodič. Ostatní členovia posádky mali svoje miesta vo veži, veliteľ naľavo od kanónu pod malou pozorovacou vežičkou, pred ním sa nachádzal strelec a na pravej strane operoval nabíjač, taktiež pod malou vežičkou.

Zásoba paliva u tankov T-54 bola nízka, čoho dôsledkom bol malý dojazd. Pri zásobe cca 800 litrov (522 litrov v nádrži na korbe a 280 litrov v sudoch v zadnej časti) sa dojazd pohyboval v teréne iba 270-290 km.

Korba tanku T-55 sa od T-54 líšila len veľmi minimálne. T-55 má výkonnejší motor V-55 o výkone 426,6kW/580k. Zväčšené boli vnútorné palivové nádrže na 680 litrov. Tie spolu s dvojicou sudov o celkovom objeme 280 litrov v zadnej časti umožnili zvýšiť dojazd tanku na takmer 715km. V teréne vzrastala spotreba paliva, a tak sa znižoval operačný dojazd až na 290km. Nedostatok paliva sa výrazne prejavoval pri bojových operáciách a často spôsobil, že protivníkovi sa dostali do rúk nepoškodené tanky, ktorých osádky museli opustiť stoje kôli spotrebovanému palivu.

Tank T-54 bol vybavený pozorovacími priezormi TPK-1 vo vežičkách veliteľa a nabíjača, ďalej periskopom MK-4 strelca a dvojicou periskopov MK-1K vodiča. Vybavenie pozorovacími a zameriavacími prístrojmi sa u tanku T-54 postupne rozširovalo a od verzie T-54B bol tank plne vybavený prístrojmi pre nočné videnie.

Naproti tomu zameriavacie a optické vybavenie tanku T-55 bolo omnoho bohatšie. Bolo tvorené optickým zameriavačom TŠ2B-22 strelca, pozorovacím prístrojom TPKU-2B veliteľa tanku a siedmimi pozorovacími periskopmi. T-55 boli štandardne vybavené systémom pre nočné videnie, ktorý sa skladal z infračerveného svetlometu L-4 spojeného s hlavňou kanónu, infračerveného zameriavača 1K13 a periskopu pracujúceho v infračervenom spektre u veliteľa tanku, strelca a vodiča. Veliteľov pozorovací prístroj je spriahnutý s vyhľadávacím infrasvetlometom OU-2 na pozorovacej vežičke. Okrem niekoľko detailov je asi najdôležitejším rozpoznávacím prvkom medzi T-55 a T-54 absencia krytu ventilátoru na streche veže.

Podvozková sústava nadväzovala na predchádzajúce typy tankov. Bola tvorená piatimi veľkými pojazdovými kolesami, napínacím a hnacím ozubeným kolesom. Pojazdové kolesá u prvých variantov tanku bol rovnaký typ ako u T-34 a T-44, kolesá lisované a 12 odľahčovacími otvormi. Pruženie pojazdových kolies bolo riešené na princípe torzných tyčí, ktoré bolo u predných a zadných kolies doplnené o kvapalinové tlmiče. Podvozok T-55 ostal oproti T-54 bezo zmien. Bol tvorený 2x5 zdvojenými pojazdovými kolesami rovnakej konštrukcie ako neskoršie varianty T-54 a napínacími a ozubenými hnacími kolesami.

T-54 typ 1946 mal úplne novú bojovovú vežu. Bola rozmerná a elegantne tvarovaná. Pre prvé modely bolo charakteristické výrazné zúženie spodnej časti veže.

T-55 sa od svojho predchodcu líšil predovšetkým novou bojovou vežou. Tá tvarovo pripomínala predchádzajúci variant T-54, postrádala charakteristický kryt ventilátoru na streche. Odstránená bola vežička nabíjača, ktorú nahradil obyčajný poklop. Na vežičke veliteľa boli taktiež vykonané malé úpravy.

T-55 bol schopný prekonávať brody o hĺbke 1,4m. Pre prejazd hlbších vodných plôch bolo možné použiť štandardne montovanú súpravu pre hlboké brodenie. Tá umožňovala jazdu do hĺbky až 5,5m rýchlosťou 2km/h. Nevýhodnou súpravy bolo, že na jej namontovanie bol potrebný pomerne dlhý čas, až 30min. Tank vyžadoval úpravu vjazdu a výjadzu z vody.

K ďalším modifikáciím tanku T-55 patrila zmena olejovej instancie, zavedenie nových vzduchových filtrov na motore a automatický hasiaci systém.

VÝZBROJ TANKU

Hlavná výzbroj tankov T-54 a T-55 je sústredená vo veži. Hlavnou zbraňou tanku T-54 je kanón D-10T s drážkovanou hlavňou ráže 100mm. S ním bol spriahnutý guľomet SGTM ráže 7,62mm. Obe zbrane ovládal strelec, či veliteľ tanku. O zameranie kanónu sa staral zameriavač TŠ-20. U prvých typov nebola zbraň stabilizovaná. Doplnkovú výzbroj T-54 typ 1946 tvorili dva diaľkovo ovládané guľomety SGTM umiestnené v pancierových schránkach na prednej časti blatníkov . Protilietadlovú výzbroj tvoril guľomet DŠK 12,7mm na obežnom kruhu obsluhovaný nabíjačom. Palebný priemer bol 34 granátov pre kanón D-10T, 3500 nábojov pre guľomet SGTM a 200 nábojov pre DŠK.

Okrem toho patrila ku výzbroji aj dvojica dymovnic MDŠ. Spojovaciu techniku predstavovala rádiostanica 10-PT-26 a interkomunikačný systém TPU-47.

Silnou stránkou tanku bola pancierova ochrana. Sila čelného pancierovania korby bola 120mm, u čelnej časti veže až 200mm. Toto pancierovanie ďaleko presahovalo bežné pancierovanie stredných tankov.

T-55 dostal nový, plne zastabilizovaný kanón D-10T2S ako v horizontálnom, tak vo vertikálnom smere. Palebný priemer sa zvýšil z 34 na 43 kusov. Odstránenie vežičky nabíjača zamenalo odstránenie protilietadlového guľometu DŠK ráže 12,7mm. Doplnkovú výzbroj tanku tvoria dva guľomety SGMT ráže 7,62mm. Jeden je spriahnutý s kanónomm, druhý pevne uložený v korbe. Palebný priemer pre guľomety bola 3500 kusov.

Ku vedeniu paľby tankov T-55 bol v československu vyvinutý systém KLADIVO. Vývoj systému bol vznikol na podnet firmy OMNIPOL na základe požiadaviek arabských krajín. Systém KLADIVO byl tvorený minipočítačom na báze mikroprocesoru 8080 s pamäťami EPROM/PROM, vstupnými bloky pre snímánie parametrov nutných pre balistické výpočty, operátorským panelom pre vkládanie údajov, zobrazenia vzdialeností a diagnostiku a výstupným obvodem pre riadenie vložného dielu zameriavača. Na výrobe systemu se podieľal celý rad podnikov začlenených pod Ministerstvo elektrotechniky ČSSR.

VERZIE TANKU

T-54
T-54 1946 - bola úzka náväznosť na T-44. Charakteristika typu 1946 je uvedená v texte.
T-54 1949 - výrazné obmeny v konštrukcii veže. Guľomet DŠK dostal nový obežný kruh. a guľomety SGTM boli odstránené. Nahradil ich iba jeden guľomet. Podvozok dostal širšie pásy.
T-54 1951 - nová veža, kanón dostal menšiu masku, ktorá sa pri demontáži kanóna nesnímala. Optický zameriavač kanónu bol nahradený novým typom TŠ-2-22. ďalšími zmenami postihli pohonnovú sústavu a elektornické vybavenie stroja.
T-54 1953 - zmizlo zúženie veže aj v spodnej časti a tá dostala čistý polkruhovitý tvar. Typ dostal nové pojazdové kolesá s piatimi výstužnými lúčmi. Tieto kolesá sa potom používali u všetkých tankov T-54/55. Po opravách boli týmito kolesami vybavované aj staršie typy T-34/85 a SU-100 pri ich modernizácii.
T-54A - zavedený v roku 1954, nový kanón D-10TG stabilizovaný vo vertikálnej rovine (stabilizátor STP-1 Horizont) s ejektorom spalín po výstrele, prístroj pre nočné videnie TVN-1 (vodič tanku), rádiostanice R-113 a R-120, modernizovaný zameriavač (TŠ2A-22) a periskopom, zmeny v pohonovej sústave. Výroba tohto typu prebiehala v spomenutých troch závodoch v ZSSR až do roku 1957. Na prelome 50tych a 60tych rokov sa výroba tohto typu rozbehla v Poľsku, Československu a Číne (ako vz.59 a stal sa základom pre ďalší samostatný vývoj tankov vz.59, vz.69, vz. 69-I, vz. 69-II, vz. 69-III).
T-54B - posledná základná verzia T-54, vo výzbroje od roku 1956, nový typ kanónu D-10T2S stabilizovaný v dvoch rovinách, je to prvý variant s dôsledným vybavením prístrojmi pre nočné videnie (veliteľ: TKN-1 so spriahnutým infračerveným svetlometom OU-2, vodič: TvN-2, strelec: TPN-1-22-11 a infračervený svetlomet L-2), nový systém otáčania veže a filtroventilačná sústava bojového priestoru, výbava pre hlboké brodenie (5m hĺbky).
OT-54 - ohňometný tank (vynikol ako "objekt 481")
T-54K - veliteľský tank, ďalšie dve rádiostanice a posilnená navigačná sústava.
T-54AK a T-54BK - veliteľské verzie tankov na základe príslušných typov.
T-54M - výrazná modernizácia tankov po generálnych opravách na prelome 70tych a 80tych rokov. Staršie typy T-54A dostali kanón D-10T2S s modernizovaným stabilizátorom s palebným priemerom 43 kusov. Zameriavací systém bol doplnený a laserový dĺžkomer KDT-1, stabilizovaný strelecký zameriavač a systém pre nočné videnie. Do výzbroje sa dostal už guľomet PKT ráže 7,62mm. Pohonová jednotka (motor) už bola rovnaká ako u T-55. Zmeny postihli aj rádiové elektronické vybavenie. Tanky T-54M boli prispôsobené pre použitie odmínovacích zariadení (KMT-4, KMT-6). Na podvozku tohto tanku vznikli ďalšie vozidlá ako napríkad samohybné delo ZSU-57-2, špeciálne vozidlá ako ťahač BTS-1, mostný tank MTU-20, či zdvíhacie vozidlo SPK-12G.

T-55
T-55A - od základnej varianty sa líšia zlepšenou ochranou posádky pred ZHN (zbrane hromadného ničenia), modifikovaný kanón D-10T2G, od verzie vyrábanej od roku 1970 bol pridaný DŠK guľomet 12,7mm, licenčná výroba aj PĽR a ČSSR.
T-55M - nový systém riadenia paľby VOLNA, možnosť vypúšťať PTR strely 9M117 (9K160-1 Bastion, v kóde NATO AT-10 Stabber)
T-55M-1 - bolo posilnené pancierovanie veže
T-55MV - reaktívne pancierovanie veže
T-55K, T-55AK, T-55MK, T-55MVK - veliteľské modifikácie
OT-55 - plameňometný tank
Tanky T-55 mohli využívať všetky prídavné zariadenia užívané aj T-54. Okrem toho bolo zkonštruovaných aj niekoľko zariadení určených špeciálne pre T-55 (radlica BTU-55, odmínovacie zariadenia PT-55, KMT-4 a KMT-5, radlica USCz-55 a raketový odmínovací komplet PW-LWD (Poľsko)). Počas služby tankov T-55 u desiatok užívateľov sa vyvinula celá rada úprav už vyrobených tankov. Zahrnuje komplexný modernizačný program (T-55AM, T-55AM2B Kladivo, T-55AMD, T-55AMV) ako aj celý desiatky lokálnych úprav a prestavieb.
T-55 sa stal základom niekoľkých špecializovaných vozidiel. Išlo o mostný tank MTU-20 s výsuvnou mostovkou, ženijný tank IMR, vyprošťovací tank BTS-2. V Poľsku vznikli vyprošťovacie tanky WZT-1 a WZT-2 a mostný tank BLG-60 s rozkládacou mostovkou o dĺžke 20m a nosnosťou 50t.
V ČSSR vznikol vyprošťovací tank VT-55 a mostný tank MT-55.

BOJOVÉ NASADENIE

Tanky T-55 tvorili jadro sovietskych prvosledových divízií počas 60tych rokov. Na konci desaťročia ich začali nahradzovať modernejšie T-62. Tanky T-55 sa postupne odsunuli do úlohy strojov druhej línie. Výroba tankov T-55 pokračovala v obmedzenej miere. Dôvodom boli exportné dodávky ozbrojeným silám krajín tretieho sveta, kde bola istá technická nenáročnosť T-55 výhodou. Počas invázie do a následnej vojny v Afganistane sa k ním vrátili sovietskí tankisti.

Tanky T-55 slúžili samozrejme aj v československej armáde od polovice 60tych rokov až do konca nasledujúceho desaťročia. V tomto období tvorili nosnú výzbroj tankových jednotiek. Od konca 70tych rokov boli tanky T-55 postupne nahradzované typom T-72. vo výzbroji však ostali až do polovice 90-tych rokov.

Tank T-55 bol asi najrozšírenejším tankom na svete. Odhaduje sa, že tank bol vo výzbroji asi štyridsiatich štátov sveta, niekedy šlo iba o pár kusov či niekoľko desiatok kusov.

Tanky T-54/55 sa zúčastnili konfliktov v Afganistane (sovietská armáda, Taliban, Severná koalícia), v bývalej Juhoslávii, vo vojnách na Blízkom východe, v ďalších konfliktoch v Afrike a pod.

TTD T-54 T-55
hmotnosť 36 000kg
dĺžka 9m (aj s hlavňou)
maximálna výška 2 320mm
maximálna šírka 3 600mm
posádka 4
motor/výkon V-54 (12 válcov do V)/382,5kW/520k štvordobý vznetový, s kvapalinovým chladením V-55 426,6kW/580k
výzbroj kanón D-10T kaliber 100mm, spriahnutý SGMT 7,62mm, 2xSGMT v schránkach (T-54 1946), protilietadlový DŠK 12,7mm kanón D-10T2S, 2xSMGT 7,62mm (od T-55A aj 12,7mm DŠK)
palebný priemer kanón 34ks, SGMT 3500ks, DŠK 200mm kanón D-10T2S, SMGT 3500ks
Kadencia paľby 5-7 rán/min (kanón),
Elevácia -5 do +18 stupňov


LITERATÚRA

ATM 10/2003,
ATM 11/2003,
http://www.tanksforsale.co.uk/T55%20Tanks%20for%20sale_page.htm
http://www.1rota.com
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/row/t54tank.htm
wikipedia

 


Copyright © All Rights Reserved